IMG_5627-1.jpg

Porozumienie dotyczące POLSECURE

06 lutego 2020

Porozumienie w sprawie organizacji Międzynarodowych Targów Policji
i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE zostało podpisane przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława Szymczyka oraz Prezesa Zarządu Targów Kielce S.A. dra Andrzeja Mochonia.

 

Porozumienie w sprawie organizacji Międzynarodowych Targów Policji
i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE zostało podpisane przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława Szymczyka oraz Prezesa Zarządu Targów Kielce S.A. dra Andrzeja Mochonia.

Porozumienie dotyczy organizacji Międzynarodowych Targów Policji
i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, które planowane są od  24 do 26 listopada 2020 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Targów Kielce.

Z inicjatywy Komendy Głównej Policji podczas targów zostanie zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Policyjna, która będzie służyć wymianie doświadczeń oraz pogłębianiu współpracy służb i instytucji działających w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony najważniejszych interesów państwa.

Targi będą stanowiły przegląd aktualnej oferty producentów oraz usługodawców skierowanej do Policji oraz innych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji jak również pozostałych służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne, w tym straży miejskich, inspekcji transportu drogowego, służb więziennych oraz celnych.

Głównym założeniem organizatorów jest identyfikacja trendów związanych
z problematyką zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni oraz określenie metod
i kierunków dalszej współpracy, zarówno krajowej jak i międzynarodowej, służb
i podmiotów działających w tej branży. Dodatkowo targi dadzą wystawcom możliwość poznania potrzeb zarówno Policji oraz innych jednostek w tym zakresie.

Polecane aktualności
17 marca 2020
Komenda Główna Policji przedstawiła swoje plany zakupowe na bieżący rok. Wśród nich zapotrzebowanie, które zostanie zaprezentowane podczas wydarzenia POLSECURE w Targach Kielce.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy