14720422-357696804571916-4916726067051680888-n.jpg
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu świętuje jubileusz 10-lecia.

Jubileusz 10-lecia istnienia Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

19 stycznia 2022
Jeden z Partnerów Merytorycznych targów EKOTECH – Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu świętuje w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Z inicjatywy Klastra, podczas spotkania branży komunalnej powstanie punkt informacyjny, gdzie będzie można porozmawiać z ekspertami w zakresie m.in. grantów dla MŚP.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOIR), Krajowy Klaster Kluczowy to organizacja o istotnym znaczeniu dla gospodarki RP i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Należy do elitarnego grona 19 polskich krajowych klastrów kluczowych certyfikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP. Klaster zrzesza przedsiębiorców z szeroko rozumianego obszaru zielonej gospodarki, ukierunkowanych na gospodarkę o obiegu zamkniętym zajmujących się m.in.  gospodarką odpadami, recyklingiem, odzyskiem, tworzących technologie i urządzenia, oferujących rozwiązania i usługi prośrodowiskowe, a także kluczowe jednostki nauki polskiej działające w zakresie badań i rozwoju oraz branży odpadowej i opakowaniowej. Misją Klastra jest rozwój branży poprzez wymianę wiedzy oraz doświadczeń z sektorem B+R. Klaster współpracuje również z powiązanymi branżami m.in. transportem i logistyką, branżą chemiczną, rolno- spożywczą oraz tekstylną. Celem klastra jest stworzenie wielowymiarowej platformy współpracy biznesu, instytucji badawczych, jednostek rządowych i organizacji pozarządowych.

Podczas targów EKOTECH w punkcie konsultacyjnym Klastra, będzie można pozyskać wartościowe informacje dot. pozyskania grantów dla MŚP w ramach projektów klastra m.in. MINE.THE.GAP, GreenOffshoreTech. W programie dwudniowych targów Ekotech znajdują się wiele innych wartościowych wydarzeń towarzyszących: branżowe forum, konferencje, dyskusje i spotkania informacyjne.

Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH odbędą się od 23 do 24 lutego 2022 roku w Targach Kielce!

(MCh)

Polecane aktualności
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 marca 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.
24 lutego 2022
„Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2022” i „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów?” – to tematy konferencji, jakie odbyły się w trakcie dwóch dni trwania targów EKOTECH.