60f5542f44813-o-medium.jpg

Ekotech: Nowe rozwiązania ciepłownicze z biomasą w tle

24 września 2021
21 września Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny podpisało umowę na budowę spalarni odpadów komunalnych. Instalacja ma kosztować 135 mln i umożliwić odejście od węgla w ciepłownictwie komunalnym.

Nowy blok energetyczny będzie wykorzystywał pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, produkując energię cieplną i elektryczną. Szacuje się, że będzie spalać około 22 tys. ton odpadów rocznie. Gwarancję, że spalarni nie zabraknie paliwa ma zapewnić porozumienie o współpracy Krosna z 27 gminami regionu w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, które ma obowiązywać do roku 2034.

Pierwotny system w znacznym stopniu bazował na biomasie, jednak to źródło nie zawsze było w stanie zapewnić stabilność dostaw ciepła.  Zdaniem ciepłowników rynek biomasy jest płytki i niestabilny. Co utrudnia pracę instalacji bazujących na tym paliwie. Częstym problemem jest magazynowanie samej biomasy, ponieważ trzeba mieć duży magazyn, lecz przy zbyt długim przechowywaniu paliwo traci parametry. Do rezygnacji z biomasy przyczyniło się również wstrzymanie produkcji przez pobliskie tartaki, które zapewniały ten rodzaj paliwa.

Obecnie węgiel traktowany jest przez spółkę jako paliwo szczytowe, wykorzystywane jedynie w okresie jesienno-zimowym.

Polecane aktualności
19 stycznia 2022
Jeden z Partnerów Merytorycznych targów EKOTECH – Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu świętuje w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Z inicjatywy Klastra, podczas spotkania branży komunalnej powstanie punkt informacyjny, gdzie będzie można porozmawiać z ekspertami w zakresie m.in. grantów dla MŚP.
18 stycznia 2022
Istotnym problemem rynku gospodarowania odpadami jest nielegalny przywóz do Polski odpadów z krajów sąsiednich. Rozwiązaniem tej kwestii jest wprowadzenie Systemu Elektronicznego Nadzoru Technicznego.
17 stycznia 2022
Już od wielu lat spotkaniu branży komunalnej towarzyszy Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami organizowane przez firmę Ak Nova. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 23 lutego br., podczas pierwszego dnia targów EKOTECH.
14 stycznia 2022
Solidne zamiatarki miejskie oraz nośniki narzędzi mające szerokie spektrum zastosowań – to część oferty kolejnego Wystawcy targów EKOTECH. Podczas spotkania branży komunalnej firma zaprezentuje aż pięć swoich maszyn!
13 stycznia 2022
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało dwa nowe rozporządzenia w kwestii recyklingu odpadów opakowaniowych. Wskazują one m.in. poziomy docelowe, jakie w tym zakresie będą musiały zostać osiągane w kolejnych latach oraz warunki obliczania masy odpadów opakowaniowych.
05 stycznia 2022
Firma Remondis Medison zajmująca się transportem i utylizacją m.in. odpadów medycznych, weterynaryjnych i innych materiałów niebezpiecznych zadeklarował swoją obecność podczas spotkania branży komunalnej!
27 grudnia 2021
Innowacyjne maszyny i technologie renomowanych producentów do przetwórstwa odpadów i biomasy, a także bezpłatne konsultacje i szkolenia techniczne – to tylko część atrakcyjnej oferty firmy AGREX-ECO – Wystawcy targów EKOTECH.
21 grudnia 2021
Dostawca najnowocześniejszych technologii związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem czystości i higieny pracy jednym z Wystawców kolejnej edycji targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech.