60f5542f44813-o-medium.jpg

Ekotech: Nowe rozwiązania ciepłownicze z biomasą w tle

24 września 2021
21 września Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny podpisało umowę na budowę spalarni odpadów komunalnych. Instalacja ma kosztować 135 mln i umożliwić odejście od węgla w ciepłownictwie komunalnym.

Nowy blok energetyczny będzie wykorzystywał pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, produkując energię cieplną i elektryczną. Szacuje się, że będzie spalać około 22 tys. ton odpadów rocznie. Gwarancję, że spalarni nie zabraknie paliwa ma zapewnić porozumienie o współpracy Krosna z 27 gminami regionu w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, które ma obowiązywać do roku 2034.

Pierwotny system w znacznym stopniu bazował na biomasie, jednak to źródło nie zawsze było w stanie zapewnić stabilność dostaw ciepła.  Zdaniem ciepłowników rynek biomasy jest płytki i niestabilny. Co utrudnia pracę instalacji bazujących na tym paliwie. Częstym problemem jest magazynowanie samej biomasy, ponieważ trzeba mieć duży magazyn, lecz przy zbyt długim przechowywaniu paliwo traci parametry. Do rezygnacji z biomasy przyczyniło się również wstrzymanie produkcji przez pobliskie tartaki, które zapewniały ten rodzaj paliwa.

Obecnie węgiel traktowany jest przez spółkę jako paliwo szczytowe, wykorzystywane jedynie w okresie jesienno-zimowym.

Polecane aktualności
30 maja 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 maja 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 maja 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 kwietnia 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 kwietnia 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 marca 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 marca 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 marca 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.