Dlugozima-foto1.jpg

Działania proekologiczne na NECROEXPO

10 maja 2022
"CMENTARZ W OBLICZU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH – DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE" to temat prelekcji Anny Długozimy - adiunkta w Katedrze Sztuki Krajobrazu, w Instytucie Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Seminarium odbędzie się podczas tegorocznych targów NECROEXPO w Targach Kielce.

Na kanwie piętrzących się problemów takich jak zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, niedobór wody, utrata naturalnych siedlisk, ubytek terenów otwartych w miastach i utrudniony dostęp do zieleni coraz większą uwagę w prowadzonej polityce przestrzennej przywiązuje się do działań proekologicznych. Podstawą staje się dbałość o ochronę środowiska, zrównoważony rozwój, ochronę klimatu, ograniczanie szkodliwych emisji do powietrza, ochronę gleby i wód przed zanieczyszczeniem, efektywność energetyczną, ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne.

Najistotniejsze jednak są działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej społeczności lokalnych poprzez edukowanie i wspieranie postaw proekologicznych. Ponieważ cmentarz stanowi istotny element systemu przyrodniczego – wdrażanie nań rozwiązań proekologicznych może stanowić remedium na wiele współcześnie rejestrowanych problemów. Zintegrowany z lokalnym krajobrazem, zaprojektowany z poszanowaniem dla środowiska przyrodniczego wraz z innymi terenami zieleni cmentarz może tworzyć układ mający duży wpływ na kształtowanie klimatu miasta.

Jakie proekologiczne rozwiązania mogą wdrażać projektanci, zarządcy cmentarzy, aby stały się one pełnowartościowymi terenami zielonymi, a tym samym przyczyniały się do poprawy środowiska miejskiego? Jak aranżować przestrzeń cmentarza, by przy stale pogarszającej się ilości i jakości terenów zieleni publicznej jego ranga jako publicznego ogrodu wzrastała? Na te pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi – uwzględniając przykłady z Polski oraz Europy. Poruszony zostanie także wątek, jakże obecnie modnej, koncepcji Zielonej Infrastruktury i roli jaką ma do odegrania w tym aspekcie cmentarz.

 

Spotkanie odbędzie się 4 czerwca, 14:00, Hala G.

Polecane aktualności
18 maja 2022
Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji drewnianych krzyży obrzędowych Dykanka SMK Factory wystawi się na targach NECROEXPO. Firma będzie szukała nowych dystrybutorów.
18 maja 2022
Producent oprogramowania informatycznego dla branży pogrzebowej, firma TuSoft, zaprezentuje najnowszą wersję swojego autorskiego oprogramowania. Przy stoisku firmy będzie można zapoznać się z działaniem i korzyściami całego pakietu Funeral System.
17 maja 2022
Oleg Milinski Funeralia - Transport zwłok na Ukrainę dołączył do grona wystawców NECROEXPO 2022. Firma oferuje transport zwłok z Polski na Ukrainę, międzynarodowe usługi rytualne w zakresie transportu i kremacji zwłok obywateli RP zmarłych na Ukrainie, kremowanie zmarłych w Polsce i przekazujemy urnę z prochami na Ukrainę i współpracę z firmami ubezpieczeniowymi i konsulatami Ukrainy w Polsce.
17 maja 2022
Polska Kancelaria Pomocy Poszkodowanym przedstawi swoją ofertę na targach NECROEXPO 2022. PKPP to zespół wysoce wykwalifikowanych prawników, którzy są w stanie zaoferować pomoc w szybkim oraz stosownym uzyskaniu odszkodowania dla danej sprawy.
13 maja 2022
LDM ELECTRONIC SP. Z O.O. na tegorocznych targach NECROEXPO zaprezentuje linię profesjonalnego nagłośniania bezprzewodowego do celów pogrzebowych. Firma jest polskim producentem profesjonalnej aparatury nagłaśniającej, powermikserów, kolumn głośnikowych, a także bezprzewodowych zestawów konferencyjnych.
12 maja 2022
Trumny z szybą i metalowe trumny w stylu amerykańskim - to nowości, które na swoim stoisku zaprezentuje firma SEMAR z Żywca, wystawca tegorocznego NECROEXPO.
12 maja 2022
P.P.H.U."MAJ" TOMASZ MAJ zaprezentuje swoją ofertę na targach NECROEXPO 2022! MAJ jest znanym w branży producentem trumien i urn, krzyży i ramek nagrobnych. Firma specjalizuje się w trumnach dębowych.
11 maja 2022
Instytut Branży Pogrzebowej i Cmentarnej nie tylko pojawi się jako wystawca oraz wsparcie merytoryczne na targach NECROEXPO 2022, ale też przedstawi serię prelekcji na tematy ważne dla branży.