Join in! (21.11.2023)

Konferencja “Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”

Do wydarzenia pozostało...

Polskie firmy w odbudowie Ukrainy

Włączenie polskich, w tym także świętokrzyskich firm w proces powojennej odbudowy Ukrainy jest celem konferencji zaplanowanej na 21 listopada 2023 roku. W Centrum Kongresowym Targów Kielce spotkają się przedstawiciele biznesu z Polski i Ukrainy, eksperci, reprezentanci władz i organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego.

Budowa strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy oraz włączenie Polski w proces powojennej odbudowy Ukrainy wymaga otwartości, dialogu i współpracy między krajami, a także aktywności na wielu różnych polach. Dla pobudzenia kooperacji i nawiązania relacji, Miasto Kielce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego organizują konferencję „Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”. Ważnym aspektem w przygotowywaniu wydarzenia są  doświadczenia i relacje zbudowane podczas 65. lat partnerstwa Kielc i Winnicy oraz regionów świętokrzyskiego i winnickiego.

Gospodarzem przedsięwzięcia zaplanowanego na 21 listopada 2023 są Targi Kielce. 

W Centrum Kongresowym spotkają się przedstawiciele biznesu i instytucji okołobiznesowych, reprezentanci władz lokalnych oraz państwowych, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe z województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego. Zawiązane relacje mają przyczynić się do rozwoju obu państw.

 

O współpracy samorządów i przedsiębiorstw podczas polsko – ukraińskiej konferencji

Wydarzenie rozpoczną prelekcje dotyczące roli partnerstwa polsko-ukraińskiego w procesie powojennej odbudowy Ukrainy. Będzie mowa o sytuacji gospodarczej i kondycji struktur państwowych w tym kraju. Zostaną zaprezentowane potencjalne źródła i sposoby finansowania odbudowy Ukrainy oraz ich dystrybucja. Specjaliści określą znaczenie Polski w powojennej rzeczywistości.

W panelu przeznaczonym dla władz lokalnych będzie mowa o współpracy samorządów dla biznesu. Przedstawiciele władz Kielc i Świętokrzyskiego oraz Winnicy i Obwodu Winnickiego zaprezentują znaczenie partnerstw regionalnych i lokalnych w kontaktach dwustronnych Polski i Ukrainy na przykładzie 65-letniej współpracy.

 

O sukcesach biznesowych działań w Ukrainie 

W kolejnym panelu głos oddany zostanie przedsiębiorcom. Przedstawiciele firm z Kielc i Winnicy, które z powodzeniem operują na rynku Ukrainy, podzielą się wiedzą i doświadczeniami. Omówią korzyści i potencjał, ale nie pominą barier i zagrożeń.

Zaś źródła finasowanie przedsięwzięć w Ukrainie  przedstawią reprezentanci Ambasady Ukrainy w Warszawie, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód. Do współpracy zaproszeni zostali także UkrInvest, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polski Fundusz Rozwoju. Poruszone zostaną kwestię związane z procedurami i projektami, a także donatorami 

Ważnym elementem konferencji “Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa będzie spotkanie networkingowe, podczas którego firmy polskie będą nawiązywać relacje biznesowe z ukraińskimi przedsiębiorstwami. 

W tej części wezmą udział firmy z Kielc i Winnicy, regionów świętokrzyskiego oraz winnickiego oraz innych z potencjałem współpracy międzynarodowej, jak również zainteresowane włączeniem się w  odbudowę Ukrainy. 15 przedsiębiorców z Ukrainy wybranych przez Winnicką Obwodową Administrację Wojskową oraz Winnicką Radę Miejską we współpracy z Miastem Kielce i Województwem Świętokrzyskim będzie uczestnikami przyjazdowej misji gospodarczej. Partnerami do rozmów biznesowych będzie dla nich kilkadziesiąt firm z Polski.

 

Strefa wiedzy 

W czasie trwania wydarzenia organizatorzy we współpracy z wyselekcjonowanymi partnerami stworzą strefę wiedzy, w której uczestnicy konferencji, w tym szczególnie przedsiębiorcy, będą mogli uzyskać cenne informacje na temat: prowadzenia biznesu w Ukrainie i Polsce, finansowania i zabezpieczeń inwestycji, programów odbudowy Ukrainy, itp. W tej części planowany jest udział Ambasady Ukrainy w Warszawie, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód, Banku Gospodarstwa Krajowego, Kieleckiego Parku Technologicznego. Lista instytucji może ulec zmianie.

Wydarzenie będzie prowadzone w dwóch językach. Organizatorzy zapewnią tłumaczenia symultaniczne.

 

Konferencja “Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa” odbędzie się 21 listopada 2023 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Aktualności
29 września 2023
Udział polskich, w tym także świętokrzyskich firm w procesie powojennej odbudowy Ukrainy - takim efektem ma zaowocować konferencja zaplanowana na 21 listopada 2023 roku. W Centrum Kongresowym Targów Kielce spotkają się przedstawiciele biznesu z Polski i Ukrainy, eksperci, reprezentanci władz i organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego.
10 sierpnia 2023
„Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa” to wydarzenie, którego celami będą włączenie świętokrzyskich firm w proces powojennej odbudowy Ukrainy. Zostanie przeprowadzone 21 listopada 2023 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Umowy na organizację konferencji zostały podpisane w czwartek, 10 sierpnia.
21.11.2023
    21.11.2023