Nazwa
Państwo / region
Stoisko
Polska
CK-12
Słowacja
CK-49
Albania
CK-42
Polska
CK-29
Polska
Polska
CK-19
Polska
CK-64
Słowacja
CK-49
Polska
CK-32
Polska
CK-14
Polska
CK-49
Polska
CK-24
Polska
CK-16
Polska
Polska
Słowacja
CK-49
Polska
CK-27
Polska
CK-48
Słowacja
CK-49
Polska
CK-17
Polska
CK-39
Polska
CK-34
Polska
CK-43
Słowacja
CK-49
Polska
CK-7
Polska
CK-36
Słowacja
CK-49
Słowacja
CK-49
Słowacja
CK-49
Słowacja
CK-49
Polska
CK-34
Polska
CK-62
Słowacja
CK-49
Polska
CK-34
Słowacja
CK-49
Niemcy
Polska
CK-31
Słowacja
CK-49
Niemcy
CK-44
Polska
CK-34
Polska
Polska
CK-57
Polska
CK-23, CK-22
Polska
CK-46
Estonia
CK-41
Reprezentowane przez:
FRUCTA Napoje Sp.z o.o.
Niemcy
CK-36
Polska
CK-40
Polska
CK-8
Polska
CK-30
Słowacja
CK-49
Słowacja
CK-49
Słowacja
CK-49
Słowacja
CK-49
Polska
CK-25
Polska
CK-9
Polska
CK-5
Polska
CK-34
Polska
CK-33
{{ getIndustryTitle(industryId) }}
  Nazwa
Państwo / region
Stoisko
 
15-16.11.2023
    15-16.11.2023