Menu - nagłówek (dodatkowe)

Logowanie

PL
Do wydarzenia pozostało...
Podziel się wydarzeniem

Zwiększ zasięg! ❱❱    Zasady bezpieczeństwa ❱❱

control-tech 2018 29 edycja targów techniki pomiarowej CONTROL-TECH przed nami! Wydarzenie od lat cieszy się niezwykłą popularnością i uznaniem wśród profesjonalistów.

Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH są jedną z imprez wchodzących w skład „Przemysłowej Jesieni”. Kielecki ośrodek już po raz dwudziesty siódmy gościł będzie producentów przyrządów i maszyn pomiarowych, maszyn do specjalnego zastosowania oraz aparatury do prób nieniszczących. W ofercie targów pojawią się systemy oprogramowania do komputerowego wspomagania zapewnienia jakości oraz systemy optyczno-elektroniczne. Program merytoryczny wydarzenia jest bardzo bogaty i zawiera spotkania, seminaria oraz warsztaty. W ostatniej edycji targów, w której udział wzięło 50 firm z 6 krajów świata, goście targów mogli sprawdzić  wiarygodność spektrometrów Hitachi High Tech (Oxford Instruments) zorganizowanych przez PCB Service oraz zaktualizować wiedzę podczas  seminarium przygotowanego przez Politechnikę Świętokrzyską,  dotyczącego zasad dobrej praktyki metrologicznej w celu zapewnienia wiarygodnych wyników pomiarów struktury geometrycznej powierzchni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Pomiary w zdalnych badaniach wizualnych. Real 3D Measurement - modelowanie 3D w RVI Targi tradycyjnie objęte zostały patronatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Urząd Dozoru Technicznego.

 Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji targów CONTROL-TECH od 19 do 21 października 2021. Zapowiada się równie obiecująco!

Wideo zapraszające
Aktualności
21 czerwca 2021
Rozwój gospodarczy regionu oraz promocja Kielc i województwa świętokrzyskiego to wspólny cel Głównego Urzędu Miar i Targów Kielce. Dziś prezesi obu tych instytucji podpisali umowę o współpracy.
01 kwietnia 2020
Sejm uchwalił pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej, który ma kompleksowo przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii. Zapisy zaproponowane przez Ministerstwo Finansów dotyczą głównie kwestii budżetowych i obszaru działalności instytucji finansowych
26 września 2018
Na spotkanie „Foundry 4.0: najlepsze rozwiązania z Włoch” zaprasza Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich
26 września 2018
Na spotkanie „Identyfikacja materiałów z użyciem spektrometrów iskrowych/ emisyjnych (OES – optyczna spektrometria emisyjna) zaprosiła firma Hitachi High Tech
26 września 2018
Wysokotemperaturowe stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z materiałami ogniotrwałymi, piankowe ceramiczno - węglowe filtry dla odlewnictwa stopów metali oraz wsporniki konstrukcji wzmocnienia drzwi w samochodzie BMW, to tylko niektóre z produktów wyróżnionych podczas gali Przemysłowej Jesieni 2018.
26 września 2018
Dzisiejszy dzień zapisze się na w kartach historii targów METAL, najważniejszego wydarzenia branży odlewniczej w Europie Środkowo – Wschodniej. Do kieleckiego ośrodka targowego przyjechało kilkuset uczestników 73. Światowego Kongresu Odlewnictwa.
Partnerzy i patronaty
Patronat honorowy:
Główny patron internetowy:
Patronat medialny
19-21.10.2021
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy
19-21.10.2021