Kamil Perz
Dyrektor projektu
Kamil Perz
41 365 12 30
Grzegorz Figarski
Zastępca dyrektora projektu
Grzegorz Figarski
41 365 12 33
+48 606 447 399
Agnieszka Dąbrowska
Kontakt z wystawcami
Agnieszka Dąbrowska
41 365 12 32
+48 606 447 410
Anna Salamon
Kontakt z wystawcami
Anna Salamon
41 365 13 37
+48 606 609 714
Artur Buras
Zespół Projektowania Stoisk
Artur Buras
41 365 12 97
606 448 145
Mateusz Bobek
Marketing
Mateusz Bobek
41 365 12 50
517 759 174
Katarzyna Rosołowska
Marketing
Katarzyna Rosołowska
41 365 12 35
Marzena Ślusarz
Public Relations
Marzena Ślusarz
41 365 13 27
664 464 723
Monika Radomska
Catering
Monika Radomska
41 365 12 85
Przedstawiciele zagraniczni
Ukraina
Oрганизатор украинскoй тeхничecкoй дeлeгации

Зoрянa Oщудляк 
tel. +48 518 322 741
Львoв, Украина; 
e-mail: ozoriana@ukr.net

Formularz kontaktowy