1. Pojazdy lokalnego transportu zbiorowego:
- autobusy miejskie i podmiejskie,
- trolejbusy,

2. Autobusy turystyczne

3. Pojazdy specjalistyczne i gospodarcze:
- holowniki,
- pojazdy warsztatowe,
- inne pojazdy wsparcia technicznego,

4. Części i wyposażenie autobusów:
- Zespoły - silniki, skrzynie biegów, osie, mosty, układy kierownicze, układy hamulcowe, układy elektryczne, systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji itp.,
- Wyposażenie - siedzenia, materiały wykończeniowe, wykładziny, tworzywa, materiały izolacyjne itp.,
- Materiały - szyby, opony, elementy gumowe, akumulatory itp.,
- Akcesoria – poręcze, uchwyty, przyciski, klamki, włączniki, wiązki elektryczne itp.,

5. Wyposażenie obiektów zaplecza technicznego:
- myjnie, urządzenia do mycia taboru, płyny do utrzymania czystości,
- dźwigniki, podnośniki, urządzenia kanałowe,
- urządzenia i przyrządy do konserwacji i diagnostyki pojazdów i ich zespołów oraz wyposażenia,
- urządzenia do napełniania płynami eksploatacyjnymi zespołów i urządzeń pojazdów,
- pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia do przeprowadzania napraw i obsług.

6. Paliwa, środki smarne, płyny eksploatacyjne:
- paliwa,
- oleje i środki smarne,
- płyny do chłodnic, układów hamulcowych, spryskiwaczy itp.

7. Systemy biletowe:
- produkcja i dystrybucja biletów papierowych (papier, projektowanie, drukowanie, zabezpieczenia),
- systemy biletu elektronicznego,
- oprogramowanie do dystrybucji, ewidencjonowania i kontroli sprzedaży biletów,
- usługi w zakresie kontroli biletów,
- urządzenia do sprzedaży, kasowania i kontroli biletów.

8. Infrastruktura przystankowa:
- wiaty i słupki przystankowe,
- urządzenia przystankowe (ławki, kosze, reklamy),
- informacja przystankowa,
- inne przystankowe rozwiązania inżynieryjne.

9. Środki ochrony pracy:
- umundurowanie służb transportowych,
- odzież, robocza i ochronna,
- urządzenia, sprzęt i materiały ochronne, indywidualne środki BHP,
- nowatorskie projekty i rozwiązania dla poprawy BHP.

10. Systemy informatyczne w transporcie:
- projektowanie systemów komunikacyjnych, rozkładów jazdy, grafików pracy kierowców,
- zintegrowane systemy zarządzania flotami pojazdów,
- systemy lokalizacji pojazdów i ich identyfikacja,
- systemy wspierające sterowanie ruchem w miastach,
- systemy łączności i przesyłania danych,
- badanie potoków pasażerskich i ich analiza,
- projekty dotyczące priorytetów i ułatwień dla ruchu w miastach,
- automatyzacja tankowania, rejestracji i rozliczania paliw płynnych,
- automatyzacja informacji dla pasażerów,
- elektroniczne systemy bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej.

11. Oferty w zakresie finansowania inwestycji w transporcie publicznym:
- propozycje finansowania zakupów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach transportowych,
- doradztwo finansowe w procesie zarządzania (wspomaganie przekształceń własnościowych, poprawa jakości pracy, ISO),
- ubezpieczenia,
- systemy finansowego wsparcia transportu miejskiego.

12. Wsparcie działalności transportu publicznego:
- usługi prawniczo-konsultingowe,
- wsparcie działalności operacyjno-technicznej,
- oferta wydawniczo-eventowa.