Zakres branżowy targów RECYKLING

 

 • rozdział i przygotowanie do przerobu surowców wtórnych, odpadów, złomów i innych
 • przerób metodami piro- i hydrometalurgicznymi
 • urządzenia do przetwórstwa i recyklingu metali kolorowych
 • urządzenia peryferyjne i akcesoria
 • maszyny, urządzenia i środki transportu
 • zakłady metalurgiczne
 • odlewnie
 • nowe technologie i nowe produkty
 • gospodarowanie odpadami
 • ochrona środowiska
 • energetyka procesów, odzysk ciepła
 • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • organizacja i ekonomika recyklingu
 • badania i rozwój
 • usługi