1684833124482.jpg

Rynek tworzyw sztucznych w Polsce i Europie – wysoka średnia roczna stopa wzrostu, ale niższe tempo od połowy 2022 roku

23 maja 2023
Fundacja PlasticsEurope Polska, reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, tradycyjnie już podczas Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL przedstawiła dane dotyczące bieżącej sytuacji branży tworzywowej w Polsce na tle Europy. Według ekspertów w skali wieloletniej branża rozwija się w bardzo dobrym tempie. Niepokojący jest jednak spadek tempa wzrostu branży po chwilowym odbiciu po pandemii.

W nurcie ogólnogospodarczych trendów

Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej i surowcowej polska gospodarka zanotowała w roku 2022 wzrost PKB o 5,1% (wobec 6,9% w roku 2021). Szacunki na rok 2023 wskazują jednak na gwałtowny spadek tempa wzrostu PKB do wartości poniżej 1% (MFW prognozuje wzrost o 0,3%). Głównym powodem tak niskiego wzrostu jest wejście gospodarki w tzw. recesję konsumencką. Dane wyraźnie wskazują, że konsumenci zaczęli ograniczać konsumpcję, a analitycy prognozują, że trend się utrzyma i w całym 2023 roku, co bezpośrednio przekłada się także na sytuację branży tworzywowej.

Jak podczas konferencji zwróciła uwagę Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska, przemysł tworzyw sztucznych w Polsce podlega tym samym zjawiskom i czynnikom, które kształtują całą gospodarkę. Wśród nich znajdują się poważne zakłócenia na rynku nośników energii i gazu ziemnego oraz wyzwania związane z utrzymaniem stabilnej logistyki dostaw surowców i sprzedaży produktów.

Spowolnienie drugiej połowy 2022 roku

W skali wieloletniej branża tworzyw sztucznych w Polsce rozwija się w bardzo dobrym tempie. Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) produkcji sprzedanej (w cenach bieżących) w latach 2011-2022 wyniosła 8,7% (wobec 7,8% dla całego przetwórstwa przemysłowego). Wzrost w sektorze przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych przekraczał tempo wzrostu innych branż przetwórstwa przemysłowego. W 2022 roku sumaryczny bilans handlu zagranicznego branży tworzyw sztucznych w Polsce był ujemny i wyniósł 1 879 tys. ton. Jednocześnie jednak wynik ten jest lepszy od rezultatu z roku 2021 dzięki mniejszemu o ok. 0,5 mln ton importowi polimerów i systematycznie rosnącemu eksportowi wyrobów z tworzyw sztucznych. Stabilny, a wręcz lekko wzrastający, był także współczynnik zatrudnienia w branży.

Niepokojący jest natomiast spadek tempa wzrostu całej branży po chwilowym odbiciu po pandemii, szczególnie w ostatnim roku 2022. W średnim okresie (od stycznia 2019) widać zmniejszenie tempa wzrostu produkcji sprzedanej, zarówno w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw, jak i w produkcji wyrobów chemicznych. Niedostatki rynków energii w całej Europie spowodowały wyraźne spowolnienie branż energochłonnych przemysłu, w tym także branży chemicznej. Dodatkowo po raz pierwszy od wielu lat w państwach UE27+3 import towarów był większy od eksportu – mówiła Anna Kozera-Szałkowska.

Produkcja polimerów, stanowiąca około 1/5 całego przemysłu chemicznego w Europie, mocno odczuła kryzys w 2. połowie ubiegłego roku. Według danych Plastics Europe produkcja spadała od II kwartału 2022 roku, a spadek ten był szczególnie głęboki w III i IV kwartale (odpowiednio 12,0% i 23,7% r/r). W skali całego roku spadek w stosunku do roku 2021 wyniósł 9,2%. Pomimo tego Europa pozostała eksporterem netto polimerów. O sytuacji dobitnie świadczy także głęboki spadek produkcji w Niemczech, będących liderem na rynku, wynoszący o 9,7% w porównaniu z rokiem 2021.

Podczas konferencji omówiona została także sytuacja branży maszynowej. – Branża maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy odnotowała dobry rok w 2022 r., a eksport w 2022 r. wzrósł o prawie 9,3%. Najważniejsze kraje to USA, Chiny, Niemcy i Włochy, Polska zajęła wysokie 7. miejsce. Przemysł tworzyw sztucznych jest w dobrej kondycji, ale wizerunek tworzyw sztucznych jest pod presją. Musimy zmierzać w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i pamiętać, że tworzywa sztuczne są dobre dla klimatu. VDMA jest zdania, że tylko dzięki wykorzystaniu nowych technologii i maszyn jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel – mówił Harry Reichert, Technical Advisor z VDMA.

W stronę cyrkularności branży

Porównując dane w cenach bieżących o produkcji sprzedanej sektora produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w Polsce w roku 2022 i w pierwszych miesiącach roku 2023 roku, widać, że trend spadkowy z drugiej połowy 2022 roku utrzymuje się także w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Należy zatem spodziewać się, że cały rok będzie trudny dla branży tworzyw sztucznych w Polsce i Europie. Prognozy wskazują także, że europejski przemysł tworzyw sztucznych, jako jedna z branż najbardziej dotkniętych kryzysem energetycznym, a jednocześnie dążąca do sprostania regulacjom klimatycznym, w następnych latach także może mierzyć się z poważnymi wyzwaniami.

Przemysł tworzyw sztucznych od dawna zmierza do osiągnięcia celów cyrkularności i zeroemisyjności. Wierzymy, że to właśnie jest droga, na której nasza branża będzie mogła przyczyniać się do fundamentalnych celów środowiskowych, zapewniać korzyści dla społeczeństwa i jednocześnie dalej się rozwijać. Dlatego istotna jest pełna koncentracja na wytyczonych dążeniach, dotrzymywaniu zobowiązań i zaangażowaniu w inicjatywy branży, takie jak Operation Clean Sweep® –  przekonuje Anna Kozera-Szałkowska. OCS® to dobrowolny program branży wspierający firmy w walce z wyciekami granulatu do środowiska, który również był ważnym tematem tegorocznych Targów PLASTPOL. Zapewnia praktyczne narzędzia do osiągnięcia celu, jakim jest całkowite zatrzymanie przedostawania się granulatu tworzyw sztucznych do ekosystemów w każdym procesie związanym z produkcją, przetwórstwem i transportem tworzyw.

Polecane aktualności
04 lipca 2023
Szefem stowarzyszenia reprezentującego około 170 największych włoskich firm z branży maszyn do tworzyw sztucznych i gumy, urządzeń pomocniczych i form został jego dotychczasowy wiceprezes Massimo Margaglione. Ta największa we Włoszech i jedna z najbardziej znaczących w Europie organizacji w branży od wielu lat jest obecna na targach Plastpol w Kielcach.
25 maja 2023
Prawda o tworzywach sztucznych, rola OCS i najnowsze rozwiązania technologii wtryskiwania polimerów – to jedne z tematów poruszonych podczas corocznego seminarium technicznego, organizowanego przez portal tworzywa.pl. Spotkania tradycyjnie miało miejsce w trakcie targów Plastpol w Targach Kielce.
24 maja 2023
Pierwsza umowa dystrybucyjna pomiędzy polskim recyklerem tworzysz sztucznych a dystrybutorem z Europy Zachodniej została zawarta w czasie targów Plastpol w Kielcach. Dzięki niej ML Polyolefins będzie eksportował produkty do sześciu krajów.
24 maja 2023
Poznaliśmy firmy, które podczas tegorocznej edycji targów Plastpol zwróciły uwagę komisji, prezentując innowacyjne produkty, ale też ciekawą aranżację stoisk. We wtorek, podczas pierwszego dnia wystawy, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Platinum Plast. Prezentujemy pełną listę wyróżnionych i nagrodzonych przedsiębiorstw.
24 maja 2023
Poznaliśmy zwycięzców konkursu OMNIPLAST. Po raz pierwszy na podium stanął obcokrajowiec.
24 maja 2023
Od konieczności edukacji społeczeństwa z segregacji odpadów przez problemy z przetwarzaniem tworzyw sztucznych i zagospodarowaniem recyklatu po wizję ograniczenia produkcji odpadów nie do przetworzenia… Konferencja „Recykling tworzyw sztucznych – jeden cel, wiele możliwości” ujawniła szereg problemów, z którymi boryka się branża odpadowa oraz wskazała kierunki rozwoju.
24 maja 2023
Chłodnictwo, wykorzystywanie odpowiednich maszyn i procesów zapewniających najlepsze rezultaty w biznesie przetwórstwa tworzyw sztucznych to wiodące tematy poruszane na stoisku firmy SZE ECO podczas tegorocznych targów Plastpol. Dostępne na rynku innowacyjne transkrytyczne chillery na CO2 pozwalają oszczędzić energię o nawet 40%.
23 maja 2023
Polski producent folii Bogucki folie podpisał umowę zakupu linii produkcyjnej z niemiecką firmą Reifenhauser. Instalacja wartej 7 milionów EUR linii do produkcji folii barierowej potrwa około roku.