15 czerwca 2010
...za poszukiwanie drogi poznania prawdy o świecie, o sobie, o sensie ludzkiej egzystencji, ścieżki prowadzącej do miłości bliźniego
15 czerwca 2010
Wyjątkowa muzyka królować będzie w murach Ekumenicznej Świątyni Pokoju
14 czerwca 2010
Wystawy i towarzyszące im konferencje uroczyście otworzył JE ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski
10 czerwca 2010
Klub beneficjentem unijnego dofinansowania
10 czerwca 2010
Międzynarodowa Konferencja o sztuce w budowie budynków sakralnych skupi ponad 100 osób z kraju i zagranicy
10 czerwca 2010
Anita Lipnicka, Jacek Kaczmarski czy Muniek Staszczyk na wystawie „Twarze ZAIKS-u”