image001.png

Branża tworzyw sztucznych walczy z pandemią koronawirusa i wspiera służbę zdrowia

23 kwietnia 2020
Wbrew mającej miejsce w ostatnich miesiącach i prowadzonej z wyjątkową intensywnością negatywną kampanią wizerunkową całej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych warto zwrócić uwagę wszystkich obywateli naszego kraju na swoisty paradoks występujący w ostatnim czasie, związany z tą właśnie grupą materiałów

W tym momencie – w obliczu zagrożenia życia i zdrowia – wielu dyletantów i ignorantów przekonało się (lub powinno się przekonać), że to właśnie tworzywa są „naszym prawdziwym wybawieniem” stanowiąc podstawowy materiał do produkcji środków ochrony osobistej, jak również zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, tak dla ludzi, jak również do ochrony i zabezpieczenia żywności. Materiałem, bez którego życie i zdrowie ludzkie nie mogą być chronione we właściwy sposób.

Brak elementarnej wiedzy, umiejętności właściwej oceny sytuacji i odniesienia jej do mających miejsce realiów (m.in.: aspekty prawne, użytkowe, materiałowe, technologiczne, techniczne) łączonych z populistycznymi działaniami i prowadzące do całkowitej destrukcji przestrzeni przekazu publicznego zakłócają właściwy przekaz i powodują ogólnie niezrozumienie tematu.

Mówiąc wprost, nie ma możliwości, by świat funkcjonował bez tworzyw sztucznych. To ogólne i najważniejsze stwierdzenie mające kilkudziesięcioletnie podstawy oparte na połączeniu unikalnych właściwości użytkowych, których w przeciwieństwie do tworzyw sztucznych nie ma żaden inny materiał stanowiący do nich jedynie alternatywę, w swoim zastosowaniu. Doskonałe właściwości mechaniczne, termiczne, niski ciężar właściwy, łatwość obróbki i formowania wyrobów, efektywność ekonomiczna połączona z obecnością szeregu nowoczesnych technologii sprawiają, że tworzywa sztuczne funkcjonują, w każdym obszarze naszego życia. Bez tworzyw nie będzie nowoczesnego sprzętu medycznego, aparatury ratującej życie człowieka, bezpiecznych i dających pełną mobilność pojazdów, konstrukcji zapewniających komfort życia czy gwarantujących utrzymanie na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa zdrowia ludzi. 

image001.png [26.96 KB]

Dla pełniejszego zobrazowania wartym przytoczenia jest część ich medycznych zastosowań, obecnych nie tylko w dobie COVID-19, w postaci przyłbic, masek ochronnych, gogli, okularów, rękawic, osłon, ale wszelkiego rodzaju cewników, drenów, szwów, opatrunków, elementów aparatury medycznej, strzykawek, infuzorów, respiratorów, itp. Nagle okazało się, że to właśnie tworzywa sztuczne nas chronią i ratują. Ten sam znienawidzony przez wielu polichlorek winylu, politereftlalan etylenu, polipropylen i polietylen stają w pierwszych szeregach walki z wirusem i sprawiają, że mamy szansę tę nierówną walkę wygrać.  

Pamiętajmy także, że tworzywa sztuczne to bardziej wytrzymałe i jednocześnie lżejsze konstrukcje gwarantujące nie tylko odpowiedni poziom bezpieczeństwa, ale także niższy poziom hałasu, redukcję emisji spalin czy wprost – o czym już była mowa - ratujących życie. Wszystkim, którzy mają trudności ze zrozumieniem tych faktów jak wyglądałby świat bez tworzyw, w pełni zalecanym działaniem pozostaje projekcja rzeczywistości, w której wyeliminowane zostaną wszystkie wyroby oparte na nich. Z domów, biur, środków komunikacji, obiektów użyteczności publicznej, szpitali, szkół czy w końcu nas samych takich jak odzież. Ewolucja technologiczna, jak zawsze na swój sposób oparta na ekonomicznych fundamentach, skierowała człowieka na ścieżkę, w której realia życia nierozerwalnie splotły się z tworzywami sztucznymi – materiałem XXI wieku.

Godnym podkreślenia jest także fakt, że to tworzywa właśnie dzięki swoim właściwościom barierowym, chronią m.in.: żywność i napoje przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych redukujących termin ich przydatności. To przeciwwaga dla ogromnego problemu z jakim boryka się nasza cywilizacja związanego z marnowaniem wytworzonych dóbr z jednej strony i ich brakiem w wybranych regionach świata.

 * * *

W chwili obecnej tworzywa sztuczne są uznawane za głównego „sprawcę” degradacji środowiska naturalnego. Można byłoby to na skróty ująć, że to w pewien sposób pośredni efekt ich walorów jakimi są między innymi trwałość i odporność na degradację. Ale czy na pewno?

Wszechobecne w środowisku odpady z tworzyw są na swój sposób wyznacznikiem bytu i działalności człowieka na ziemi, stanowiąc w opinii naukowców kluczowy wskaźnik „naszych czasów”. I nie one same są jego największym problemem. Kluczową kwestią staje się bowiem ich właściwe poużytkowe zagospodarowanie i wykorzystanie. Zamiast wypowiadać wojnę tworzywom należy radyklanie zmienić sposób działania poprzez systemowe rozwiązania zmierzające do racjonalnego wykorzystania wyrobów z tworzyw po zakończeniu swojego cyklu życia. 

Pewnego rodzaju słabością globalnej gospodarki tworzywami jest fakt, że świat nie przewidział tak dynamicznego wzrostu konsumpcji oraz nie wypracował w odpowiednim czasie właściwych mechanizmów i narzędzi pozwalających na kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Wbrew powszechnym opiniom branża recyklingu na chwilę obecną charakteryzuje się całkowitym brakiem mocy przerobowych w odniesieniu do ilości generowanych odpadów, naznaczoną pewnego rodzaju kryzysem powodowanym zmianą realiów rynkowych i prawnych. W ich wyniku mamy bowiem aktualnie sytuację, gdzie niewłaściwie przygotowany odpad nie jest surowcem, a jedynie zbyteczną materią, za której odbiór i utylizację trzeba ponosić dodatkowe koszty. Dlatego też tak bardzo warto się skupić na takich działaniach jak choćby właściwa segregacja odpadów tworzyw, projektowania wyrobów (w tym opakowań) pod kątem ich dalszego wykorzystania i recyklingu („eco- design”), podnoszenia ekologicznej świadomości całego społeczeństwa (zgodnego z prawdą) czy też tworzenia odpowiedniego kompleksowego systemu zachęt dla całego sektora recyklingu tworzyw, powodujących zmianę mentalności w postrzeganiu wykorzystanego odpadu jako pełnowartościowego surowca do dalszego wykorzystania przez przemysł.

Zamiast oskarżać tworzywa, że są materiałem trwałym, funkcjonalnym i tanim należy bezwzględnie zmienić swoją mentalność w ich postrzeganiu tak, by docenić to jakim mógłby być świat bez nich. I czy w ogóle byłby. Zamiast walczyć z tworzywami, walczmy z zaśmiecaniem świata i propagacją nieprawdy prowadzącej do kreowania ich negatywnego wizerunku. 

Tak naprawdę wszyscy musimy zrozumieć, że TWORZYWA SZTUCZNE KAŻDEGO DNIA RATUJĄ ŻYCIE I ZDROWIE NAS WSZYSTKICH stanowiąc integralny i nierozerwalny element naszej rzeczywistości a naszą rolą jest racjonalne i w pełni wartościowe wykorzystanie ich wyjątkowych właściwości.

źródło: serwis internetowy WWW.TWORZYWA.PL

(AO)

Polecane aktualności
24 stycznia 2020

Nowa formuła, większa ilość stron i najważniejsze informacje o targach PLASTPOL – wszystko to będzie można znaleźć w odmienionym biuletynie targowym

24 lutego 2020
W ramach tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, do Targów Kielce przyjedzie wielu branżowych dziennikarzy
24 lutego 2020
Akademia Rolbatch poprowadzi cykl szkoleń w trakcie targów Plastpol od 19 do 22 maja w Targach Kielce
09 marca 2020
Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy zorganizuje podczas PLASTPOLU konferencję "Opakowania dla recyklingu. Dobre przykłady w gospodarce o obiegu zamkniętym".
03 kwietnia 2020
Trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nakazuje ostrożność najwyższego stopnia. Szczególnie uważnie należy podchodzić do zaopatrywania się w żywność. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych apeluje, by w najbliższych tygodniach korzystać wyłącznie ze szczelnie zapakowanych produktów żywnościowych.
23 kwietnia 2020
Cały świat stanął przed wyzwaniem, którego skali, rozmiarów, skutków i następstw nie jest w stanie zaprojektować i przewidzieć żaden umysł. Bez względu na to jak bardzo zmieni się nasze życie po „epoce koronawirusa” musimy pamiętać, że samo w sobie jest ono wartością największą i najcenniejszą. I zrobić wszystko by je chronić w każdy możliwy sposób w odniesieniu do każdego człowieka.
28 kwietnia 2020
Jedno działanie cenniejsze od dziesięciu pomysłów – tymi słowami Emre Yilmaza można w krótki sposób podsumować spontaniczne działanie dwóch firm, które w ramach akcji Plastics 4 Life postanowiły dać w czytelny sposób sygnał dla całej branży przetwórców tworzyw sztucznych, że RAZEM znaczy WIĘCEJ i LEPIEJ.
15 lipca 2020
PLASTPOL to cenione w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie organizowane przez TARGI KIELCE, corocznie skupiające wokół siebie największe firmy i przedstawicieli branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Zapraszamy od 6 do 9 października.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy