mspo-profil-wystawcy-01.jpg [137.43 KB]
mspo-profil-wystawcy-02.jpg [129.23 KB]  

Producenci i dostawcy:

 • sprzętu pancernego
 • sprzętu transportowego(kołowego, gąsienicowego i pływającego)
 • urządzeń i sprzętu infrastruktury obronnej
 • sprzętu inżynieryjnego

Firmy i podmioty produkujące:

 • uzbrojenie klasyczne
 • sprzęt rakietowy
 • materiały wybuchowe
 • uzbrojenia i sprzętu Marynarki Wojennej
 • uzbrojenie i sprzęt lotniczy oraz obrony powietrznej
 

 

mspo-profil-wystawcy-03.jpg [161.44 KB]
mspo-profil-wystawcy-04.jpg [139.83 KB]  

Producenci i dystrybutorzy:

 • sprzętu specjalistycznego Policji
 • sprzętu specjalistycznego Straży Granicznej
 • przedmiotów mundurowych
 • sprzętu gaśniczego i ratowniczego

Instytucje i firmy projektujące i wytwarzające:

 • sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny
 • systemy łączności i informatyczne
 • urządzenia metrologiczne
 • podzespoły, sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób
 

 

mspo-profil-wystawcy-05.jpg [186.90 KB]
 

Producenci:

 • artykułów żywnościowych i urządzeń do przygotowywania posiłków oraz przechowywania i transportu żywności
 • sprzętu i materiałów medycznych, indywidualnych środków opatrunkowych
 • sprzętu i materiałów wojsk chemicznych
 • materiałów pędnych oraz cieczy eksploatacyjnych