Sprzęt pancerny
Uzbrojenie klasyczne, sprzęt rakietowy i materiały wybuchowe
Uzbrojenie i sprzęt lotniczy i obrony powietrznej
Sprzęt i materiały wojsk chemicznych
Uzbrojenie i sprzęt Marynarki Wojennej, Sprzęt specjalistyczny Policji, Sprzęt specjalistyczny Straży Granicznej
Sprzęt gaśniczy i ratowniczy
Sprzęt transportowy (kołowy, gąsienicowy i pływający), w tym do celów specjalnych
Sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny, Łączność i informatyka, Urządzenia metrologiczne
Urządzenia i sprzęt infrastruktury obronnej, Sprzęt inżynieryjny
Artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania posiłków oraz przechowywania i transportu żywności
Przedmioty mundurowe
Materiały pędne oraz ciecze eksploatacyjne oraz ich dystrybucja i przechowywanie
Sprzęt i materiały medyczne, indywidualne środki opatrunkowe
Podzespoły, sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób