Mindfulness w Biznesie (16.02.2023, godz. 17.00)

Świętokrzyski Klub Rozwoju Umiejętności Biznesowych, Mindfulness w Biznesie

Marta Szydłowska

marta-szydlowska Jestem absolwentką psychologii oraz Studiów Podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Certyfikowaną Psychoterapeutką Poznawczo-Behawioralną (nr 677) oraz Psychoterapeutką Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (CFT). Rozwijając zainteresowanie aktywnością elektryczną mózgu człowieka oraz zależnością między stanem psychofizycznym a częstotliwością fal mózgowych, uzyskałam certyfikat i tytuł trenera neurofeedbacku, EEG-Biofeedback. W 2011 roku założyłam Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Empatia w Kielcach, gdzie prowadzę terapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz kieruję zespołem psychoterapeutów. W roku 2018 ukończyłam z wyróżnieniem 4-letnie Studia Podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej realizowane przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od 2019 roku jestem wykładowcą w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej w Warszawie, Poznaniu, Sopocie, Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie. Jestem także wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i we Wrocławiu na Studiach Podyplomowych „Uważność i Współczucie”.

W bieżącym roku podjęłam działania ukierunkowane na uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 roku.
Prowadzę warsztaty z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dla studentów, kadry w placówkach oświatowych, rodziców. Przeprowadzam wykłady oraz warsztaty na konferencjach, m.in. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie (Gdańsk 2018), którą również współorganizowałam; na Ogólnopolskim Kongresie Psychologicznym Forum Media (Warszawa 2019) czy na I Ogólnopolskim Kongresie Psychologów, Pedagogów Specjalnych i Terapeutów (Warszawa 2020). Piszę artykuły m.in. do czasopism Mindfulness, Psychologia w Praktyce, Medycyna Praktyczna, Charaktery.

16.02.2023, godz. 17.00
    16.02.2023, godz. 17.00