Bartosz  Nowakowski
Menadżer projektu
Bartosz Nowakowski
41 365 14 45
+48 797 339 459
Jakub Nogaj
Zastępca
Jakub Nogaj
41 365 12 10
518 322 541
Marcin Mikulski
Marcin Mikulski
41 36 512 41
+48 518 322 576
Karol Grabka
Zespół Projektowania Stoisk
Karol Grabka
41 365 13 74
606 447 468
Edyta Kasznia
Marketing
Edyta Kasznia
41 365 14 22
518 322 172
Katarzyna Rosołowska
Digital Marketing
Katarzyna Rosołowska
41 365 12 35
Łukasz Kopczyński
Public Relations
Łukasz Kopczyński
41 365 14 14
518 322 107
Formularz kontaktowy