696343056d43f6b10f40.jpg

Wyspa Innowacji na targach AGROTECH

29 lutego 2016
Osiem instytutów naukowych na wspólnym stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego

Targi Agrotech to nie tylko wystawa maszyn i urządzeń dla rolnictwa, ale także forum wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć nauki. Wśród wielu stoisk konsultacyjnych przygotowanych przez najważniejsze instytucje branżowe, z pewnością wyróżniać się będzie wyspa innowacji zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego. 

Przed współczesnymi rolnikami stoją wyzwania które wymagają ciągłego poszerzania wiedzy, zdobywania nowych kontaktów oraz szukania innowacyjnych rozwiązań w kontekście prowadzonej produkcji. Wprowadzanie innowacji do gospodarstw rolnych jest tak ważną kwestią ze względu na konieczność stałego udoskonalania metod zarządzania gospodarstwem, wdrażania nowych technologii produkcji, dążenia do poprawy opłacalności i konkurencyjności. Pełna integracja szerokiej wiedzy i kompetencji naukowców, doradców oraz rolników daje ogromne możliwości rozwoju.

- W ramach działań na rzecz Sieci Innowacji w Rolnictwie, na tegoroczny AGROTECH Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przygotowuje stoisko informacyjno-promocyjne „Wiedza i innowacje” – mówi Henryk Skórnicki, dyrektor Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. - Zapraszamy do Hali H, gdzie na powierzchni ponad 300m2 przedstawiciele ośmiu instytutów naukowych zaprezentują swoje osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac badawczych w zakresie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie, a specjaliści CDR i Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzić będą konsultacje w zakresie technologii produkcji rolniczej, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, integrowanej ochrony roślin, pozyskiwania funduszy na rozwój obszarów wiejskich.

Przez wszystkie dni trwania targów, w wydzielonej przestrzeni speaker’s corner („kącik mówców”), odbywać się będą ciekawe spotkania połączone z prezentacjami przygotowanymi przez przedstawicieli nauki i doradztwa rolniczego dotyczące innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Rolnicy będą mogli  skonsultować swoje pomysły i zamierzenia inwestycyjne z przedstawicielami nauki i doradztwa rolniczego.  Będzie można swobodnie porozmawiać z najlepszymi specjalistami z praktycznie wszystkich branż rolnictwa.

Na stoisku CDR wspólnie zaprezentują się następujące instytuty badawcze: 

1. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
3. Instytut Ogrodnictwa
4. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
5. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
6. Instytut Zootechniki
7. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
8. Państwowy Instytut Weterynaryjny

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy