441183357035c8a22a33.jpg
Projektu zagospodarowania przestrzennego zieleni przedmiotem rywalizacji podczas Targów OGRÓD i TY

Targi ze szczyptą rywalizacji

05 kwietnia 2016
Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu podczas Targów OGRÓD i TY

Targi OGRÓD i TY to również okazja do promowania trendów w branży budowlanej i ogrodniczej, jak również pokazania sposobu pracy osób zajmujących się między innymi projektowaniem wnętrz, ogrodów, domów.

Organizatorzy Ogólnopolskich Zwodów Architektury Krajobrazu „Ogród i TY” - Dariusz Gajny wraz z Agencją Promocji Krajobrazu postawili sobie za cel propagowanie wśród społeczeństwa zawodu architekta krajobrazu oraz wyłonienie najlepszego Zespołu reprezentującego poszczególne placówki edukacyjne. Zawody są adresowane do uczniów szkół średnich kształcących w profilach: architektura krajobrazu, sztuka ogrodowa, ogrodnictwo (lub inne kierunki związane z projektowaniem przestrzennym terenów zieleni).

Zawody, które rozpoczęły się 1 marca do 9 kwietnia dzielą się na dwa etapy.

Przedmiotem pierwszego etapu było opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego zieleni. Etap drugi zostanie przeprowadzony na terenie Targów Kielce, podczas Targów „Ogród i Ty” w dniu 09 kwietnia (sobota) w godzinach od 10.00 do 17.00.

Zasady drugiego etapu

Zespół reprezentujący daną placówkę dzieli się do wykonania poszczególnych zadań, którymi są:

Zadanie I - wykonanie projektu koncepcyjnego, wraz z późniejszą prezentacją przed wszystkimi uczestnikami Zawodów (prezentuje jedna osoba),

Zadanie II – test wiedzy z zagadnień związanych z architekturą krajobrazu, test składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych wraz z częścią praktyczną w której zawodnicy rozpoznają przygotowany przez Organizatora materiał roślinny,

Zadanie III – praca w terenie, geodezja – przenoszenie wymiarów z planu w teren lub odwrotnie, posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi (z uwagi na krótki czas wykonania zadania - około 10 minut, zadanie to mogą wykonać zawodnicy przydzieleni do zadania I)

Zadanie IV –  sprawdzenie zdolności plastycznych – rysunek z rzeczywistości wraz z dodaniem elementów z wyobraźni.

Każde z zadań punktowane jest osobno, a suma zebranych punktów decyduje o wyniku końcowym zespołu. Jury ocenia sposób wykonywania zadania, jego poprawność, staranność oraz estetykę, pracę zespołową, zgodność z wytycznymi, sposób prezentacji.

Życzymy powodzenia! 

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy