577199253a0cd06213dd.jpg
Światowy Kongres Odlewnictwa jest najważniejszą międzynarodową imprezą tej branży

Światowa promocja targów METAL w Bilbao

18 czerwca 2014
...na 71. Światowym Kongresie Odlewnictwa

Światowy Kongres Odlewnictwa organizowany przez WFO - World Foundry Organization, należy do najważniejszych wydarzeń branży odlewniczej na świecie. Organizowany jest co dwa lata w różnych częściach świata. Tegoroczna edycja,pod hasłem "Zaawansowane Zrównoważone Odlewnictwo", która miała miejsce od 19 do 21 maja 2014, odbyła się w Bilbao, w Hiszpanii.

Na tym wydarzeniu obecni byli przedstawiciele 30 stowarzyszeń członkowskich z całego świata, zrzeszonych w WFO. Polskę reprezentowało Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Obecni byli również przedstawiciele Instytutu Odlewnictwa i Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy przedstawili zgłoszone wcześniej, referaty naukowo-techniczne. Na tak ważnym wydarzeniu zawsze obecne są firmy najbardziej znane w branży odlewniczej. Wród najważniejszych firm obecny był również organizator największych targów odlewniczych w Europie - Messe Dusseldorf oraz Targi Kielce. Promowaliśmy tam targi METAL 2014 - jedne z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej i jedyne tego typu targi - targi technologii dla odlewnictwa - w Polsce.

Ze szczegółową ofertą targów METAL 2014, wszyscy uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się na stoisku nr 64. 

Kongres ma prestiżowy charakter a każda jego edycja gromadzi wielu ekspertów i specjalistów z całego świata. Uczestnikami są ponadto prezesi największych i najważniejszych firm działających w branży odlewniczej. Kongres prezentuje perspektywy rozwoju branży oraz możliwości przedsiębiorstw, jak również ofertę uczelni technicznych czy jednostek badawczych.

Podczas Światowego Kongresu Odlewniczego prezentowane są najnowsze technologie i aplikacje z całego świata z różnych sektorów przemysłu związanych z odlewnictwem. Działania te mają na celu rozwój, wzmocnienie i poprawę produkcji odlewów przez promowanie najnowszych osiągnieć technicznych. Kongres stanowi unikalną okazję do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań międzynarodowej publiczności.

Za dwa lata Światowy Kongres Odlewnictwa odbędzie się w Nagoi, w Japonii, w dniach od 22 do 25 maja 2016. Targi Kielce będą promować podczas tego wydarzenia wrześniową edycję targów METAL 2016, a za cztery lata, w roku 2018 Światowy Kongres Odlewnictwa odbędzie się już u nas - w Polsce.