86836045407113f20c9b.jpg
Statuetkę Dumny Weteran odebrał prezes Zarządu PHO Marcin Idzik z rąk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz

Przyznano statuetkę Dumny Weteran

03 września 2014
MSPO miejscem prestiżowych nagród

Solon Obronny jest miejsce przyznawania wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Ostatniego dnia targów, 4 września wręczone zostaną m.in. statuetki Defendery, Nagroda Prezydenta RP, Minista Gospodarki, Obrony Narodowej , Straży Granicznej i wiele innych.

W przededniu Defenderów Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju przyznało statuetkę Dumnego Weterana. W tym roku z rąk prezesa Stowarzyszenie Tomasza Kloca, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  Beaty Oczkowicz oraz gen. Andrzeja Reudowicza, szefa Wojsk Areomobilnych i Zmotoryzowanych dla instytucji wspierających, statuetkę otrzymał Polski Holding Obronny.

STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU powstało z inicjatywy własnej żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, którzy służyli w misjach poza granicami kraju, zostali ranni, poszkodowani lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa.

Pomimo faktu, że Stowarzyszenie formalnie funkcjonuje od niespełna pięciu lat, może się ono poszczycić wieloma osiągnięciami, a do takich niewątpliwie zaliczyć można:

Współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz z Sejmową Podkomisją Specjalną ds rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa   - przy tworzeniu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa – aktu prawnego określającego m.in. status weterana i weterana poszkodowanego oraz uprawnienia z tego tytułu przysługujące.

www.stowarzyszenierannych.pl