16092535cdd4a7ea93b5.jpg
Prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń

Prezes Targów Kielce przewodniczącym Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej

07 maja 2019
Pierwszym w historii przewodniczącym Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej został prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń.

Powstanie rady jest wynikiem nowelizacji ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Zakłada ona, że w każdej publicznej uczelni powstanie gremium, w którego skład wejdzie od sześciu do ośmiu osób, z czego 50% mają stanowić członkowie spoza szkoły wyższej. Radę PŚk tworzy siedmiu członków. – To ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność za przyszłość jednej z najlepszych uczelni technicznych w naszym kraju – powiedział dr Andrzej Mochoń, prezes Rady. – Jest to także kolejny krok w zacieśnieniu współpracy pomiędzy jednostkami edukacyjnymi a przedsiębiorcami – dodał.

Do głównych zadań Rady Uczelni będzie należało opiniowanie projektu strategii uczelni oraz statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni i wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Ponadto, w skład rady weszli dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, Konstanty Kamionka, prezes firmy KH-Kipper, Leszek Walczyk, prezes Świętokrzyskiego Klastra Przedsiębiorców Branży Metalowej i Odlewniczej „Metal-Cast” oraz przewodniczący samorządu studenckiego Mateusz Rogacki.

(JN)

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy