80442625c61381f6d6dd.jpg

O zanieczyszczeniach powietrza podczas targów EKOTECH

11 lutego 2019
Konferencja „Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko” odbędzie się już 27 lutego między 11.30 a 13.30 w sali konferencyjnej E3 w hali E podczas targów EKOTECH.

Zanieczyszczenia powietrza to jeden z głównych problemów ekologicznych dzisiejszego świata. Stają się ogromnym, globalnym zagrożeniem dla środowiska, w którym żyjemy. Zanieczyszczenia powietrza to gazowe i pyłowe substancje znajdujące się w atmosferze. Do najbardziej niebezpiecznych z nich należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon oraz pyły. Związki docierają do atmosfery najczęściej na skutek emisji spalin z pojazdów i elektrociepłowni oraz zakładów przemysłowych, chemicznych, składowisk odpadów i surowców, z rafinerii, z zakładów odlewniczych i cementowni.

Wplanie prezentacji, która odbędzie się w Targach Kielce podczas 20 edycji EKOTECH przewidziane są wykłady i rozmowy o:

  • źródłach i rodzajach zanieczyszczeń powietrza - powietrze atmosferyczne - powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • globalnych niekorzystnych zjawiskach związanych z zanieczyszczeniem atmosfery (smog, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany),
  • wpływach substancji szkodliwych zawartych w powietrzu na organizm człowieka i środowisko,
  • sposobach przeciwdziałania nadmiernej emisji zanieczyszczeń atmosfery w skali globalnej i lokalnej.

 

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

(MBr)

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy