DSC00281.JPG
Tegoroczne MSPO, oraz odbywające się równolegle targi LOGISTYKA, to 400 wystawców z 27 krajów

MSPO i LOGISTYKA 2021 wystartowały!

07 września 2021
W uroczystości otwarcia XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz XXVII Międzynarodowych Targów Logistycznych LOGISTYKA wzięli udział m.in. Paweł Soloch - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej

Tegoroczne MSPO, oraz odbywające się równolegle targi LOGISTYKA, to 400 wystawców z 27 krajów, w tym:  Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Płd., Niemiec, Norwegii, Republiki Południowej Afryki, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. W trakcie trwających cztery dni targów podpisane zostaną liczne porozumienia i umowy o współpracy z czołowymi przedstawicielami polskiego i światowego przemysłu obronnego. Ekspozycji MSPO towarzyszyć będzie Wystawa Sił Zbrojnych RP organizowana w tym roku pod hasłem  „WYTRWAĆ-OPANOWAĆ-POKONAĆ”, gala wręczenia nagród Defender, gala IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa -2021, Wręczenie Statuetki „Dumny weteran”- Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz Ceremonia wręczenia statuetki Niebieskiej Wstęgi. Tradycyjnie już, targom towarzyszą liczne seminaria i konferencje.

Ceremonii otwarcia tegorocznej edycji targów towarzyszyło wykonanie Hymnu Państwowego Rzeczpospolitej Polskiej przez Orkiestrę Wojskową z Radomia. Prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń podzielił się z uczestnikami ceremonii swoją radością z możliwości organizacji targów -  (…) Najważniejsze dziś jest szczęście. Jestem pełen radości z możliwości spotkania z Państwem (…) po 11 miesiącach niedziałania. Pandemia zmieniła biznes, ale nie zmieniła chęci do spotkań, które są główną ideą targów.  (…). Od 29 lat MSPO towarzyszy zmianom, które zachodziły w polskich siłach zbrojnych. Chociażby tym związanym z wejściem do Paktu Północnoatlantyckiego, z udziałem polskich żołnierzy w misjach zagranicznych,  czy z uzawodowieniem polskiej armii. To tutaj na Salonie można było obserwować zmiany , jakie zaszły w polskiej zbrojeniówce. Konsolidację tego przemysłu oraz pojawienie się wielu świetnych firm prywatnych. (…) Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej każdego roku przyczynia się do powodzenia naszego przedsięwzięcia. – dodał prezes Mochoń.  Prezydent Miasta Kielce, Bogdan Wenta, podkreślił, jak istotną rolę pełnią Targi Kielce dla funkcjonowania i rozwoju naszego miasta oraz w jak trudnych okolicznościach odbywa się tegoroczna wystawa.  - Po raz kolejny możemy gościć w Targach Kielce przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego (…) Spotykamy się w kolejnym bardzo trudnym dla branży targowej roku. Wciąż w pandemii. Dziś pokazujcie państwo, że możliwość spotkań, nawet w tych ciężkich czasach, jest dla przemysłu, także zbrojeniowego najważniejsza. Dziękujemy za to wsparcie. (…) Owocnych spotkań podczas MSPO! – życzył zgromadzonym Prezydent Bogdan Wenta.

Z uwagi na nieobecność Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na ceremonii otwarcia, list od głowy państwa odczytał Paweł Soloch - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.  W liście zawarte były gratulacje dotyczące organizacji wystawy, która przyciąga rokrocznie tak licznych wystawców. Zwłaszcza w tak trudnych czasach. Prezydent wyraził także podziękowanie wszystkim, którzy zdecydowali się na udział w Salonie i podkreślił rolę poczucia bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Zauważył także istotną rolę resortu obrony narodowej i ważną misję modernizacji polskiej armii oraz ważny fakt podpisania porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Polską Grupą Zbrojeniową.

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz odczytał list Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego. W liście przekazane zostały ważne słowa na temat Salonu. Zdaniem Ministra, jest on istotnym miejscem do promocji polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej. Minister podkreślił, iż światowy format MSPO, to doskonała szansa dla polskich firm na promocję. Przemysł Obronny to gwarancja bezpieczeństwa i koło zamachowe naszej gospodarki. Organizatorom spotkania podziękował za stworzenie platformy do rozmów, a uczestnikom Salonu życzył nawiązania owocnych kontraktów.

Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zauważył -  Przez te wszystkie lata, zarówno Targi Kielce jaki i producenci stworzyli wydarzenie o ogromnej wartości dla naszej części Europy. To tutaj zawieraliśmy wiele kluczowych umów, toczyliśmy ciekawe dyskusje i prezentowaliśmy nowości. Dla PGZ to szczególne miejsce, z punktu widzenia wartości zawieranych tutaj umów. (…)Tutaj pozyskujemy nowe kontrakty na rynkach trzecich. Staramy się by było to miejsce dyskusji o przyszłości polskiego przemysłu zbrojeniowego.(…)MSPO to wydarzenie, na które czekamy cały rok. Zapraszam na wszystkie nasze wystawy. – dodał prezes PGZ, który odczytał także list od Jarosława Kaczyńskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów. W liście znalazła się radość z okazji organizacji wydarzenia na tak wysokim poziomie. Było i jest to możliwe dzięki współpracy wielu instytucji. Prezes Kaczyński wyraził także nadzieję, że tegoroczne MSPO przyniesie uczestnikom wiele sukcesów - wiele nowych kontraktów i otworzenie nowych perspektyw. Oraz, że MSPO przyczyni się  znacząco do modernizacji polskiej armii.

Obecny na ceremonii otwarcia, Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej, powiedział -  Zacznę od tego, ze MSPO w Kielcach to silna marka. Silna polska marka. To już 29 edycja salonu,. To zawsze, było jest i będzie bardzo ważne wydarzenie dla przemysłu obronnego (…) Żyjemy w czasach trudnych, w czasach niebezpiecznych. Widzimy, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej (…) Z tego miejsca dziękuję żołnierzom, przedstawicielom polskich służb. (…) Dziękuje za to, że strzegą bezpieczeństwa ojczyzny, bo takie jest ich powołanie. Moim zadaniem jako ministra bez jest wykreowanie warunków do tego, żeby służba wojskowa odbywała się w jak najlepszych warunkach, żeby żołnierze dysponowali jak najlepszym sprzętem i temu służy MSPO. (…) Dziś podpisane zostaną bardzo ważne umowy, które stanowią o przyszłości wojska polskiego. (…) Polska zbroi się. Dlatego, ze taka jest potrzeba. Zadaniem polskich władz jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. I konsekwentnie realizujemy to zadanie (…) Nie zatrzymamy się na tej drodze, w następnych latach również będziemy budować bezpieczeństwo. – dodał Minister Mariusz Błaszczak.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego oraz targi LOGISTYKA potrwają do piątku 10 września. W programie przewidziano m.in. wizytę Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

DSC00357.JPG [2.83 MB]

DSC00329.JPG [2.99 MB]

(MB)

Polecane aktualności
13 września 2021
Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego jest przyznawanie nagród Defender. Wyróżnienie otrzymują firmy, który produkty i usługi znajdą uznanie w oczach Komisji Konkursowej złożonej m.in. z Członków Rady Programowej kieleckich targów obronnych. Podczas wydarzenia przyznawane są także nagrody Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
09 września 2021
Urządzenia przeznaczone są m.in. do szkoleń taktycznych, treningu właściwych reakcji na drodze czy do szkolenia żołnierzy w różnych środowiskach walki.
09 września 2021
Podczas MSPO2021 Prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń odebrał nagrodę Niebieskiej Wstęgi od Grupy WB oraz dowód uznania zasług od spółki PCO
08 września 2021
Kontrakty, porozumienia, debaty i nagrody – tak można podsumować drugi dzień obecności Polskiej Grupy Zbrojeniowej na 29. MSPO. Obchodząca swoje 45-lecie PCO S.A. zawarła dwa ważne porozumienia dot. ekspansji na rynki zagraniczne, WZL-2 postawiło kolejne kroki na drodze do rozwoju zdolności serwisowania samolotów F-16 zaś Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. utworzyły Konsorcjum do realizacji dostaw sprzętu do zestawów „Wisła”.
08 września 2021
Wyróżnienia wręczono podczas trwającego XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
08 września 2021
Jak co roku podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Wojsko Polskie prezentuje nowości. Jaki sprzęt i wyposażenie dla żołnierzy można zobaczyć tym razem w Targach Kielce?
07 września 2021
Podczas 29. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego, potwierdzającego dalszą współpracę pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a Targami Kielce.
07 września 2021
Czołem Kadeci! Czołem Panie Ministrze! Takimi okrzykami przywitali się Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak oraz ok. 80 uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego