78046135cdab139bb59a.jpg
W trakcie spotkania poruszone zostaną najbardziej istotne dla branży zagadnienia

Liczy się trwałość – konferencja o mostach na AUTOSTRADZIE

14 maja 2019
Trwa konferencja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Konferencja „Mosty dla Regionów” odbywa się 14 maja 2019 r. w sali Beta - Centrum Konferencyjne w Targach Kielce. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów oraz wspierając inicjatywę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zorganizował konferencję Mosty dla Regionów. W trakcie spotkania poruszone zostaną najbardziej istotne dla branży zagadnienia. O tym, co jest najważniejsze w procesie projektowania i budowy mostu mówił Janusz Rymsza, zastępca Dyrektora IBDiM – Najważniejsza jest trwałość obiektów mostowych. (…)Trzeba mówić o trwałych rozwiązaniach. Jeżeli macie państwo do przekroczenia przeszkodę, to jeżeli ta przeszkoda ma 20 m, to rozpiętość przęsła może mieć 30 m, ale nie może mieć ich 200. Nie jest problemem wybudowanie takiego mostu, ale w przyszłości samorząd będzie miał ogromny problem z utrzymaniem tego rodzaju obiektu. – dodaje profesor Rymsza.  

Poniżej prezentujemy

 

PROGRAM KONFERENCJI


13.00-13.10

Otwarcie Konferencji

13.10-13.30

Referat wprowadzający:
Nowe podejście do przepraw mostowych w kontekście katastrofy wiaduktu w Genui
Janusz Rymsza, IBDiM

13.30-14.30


Sesja I

 

Procedury przygotowania inwestycji drogowych
Tadeusz Suwara

 

Rozpoznawanie podłoża gruntowego i posadowienie podpór mostowych
Czesław Szymankiewicz, IBDiM

 

Hydroakustyczny system rozpoznawania podłoża gruntowego pod podpory mostowe w korycie rzeki 
Łukasz Topczewski, Escort

 

Uwarunkowania techniczne projektowania dróg dojazdowych
Jacek Krzysztofowicz, IBDiM

14.30-15.15


Przerwa kawowa

15.15-16.15

Sesja II

 

Trwałe zespolone konstrukcje mostowe
Jerzy Bąk, Pomost Warszawa

 

Trwałe zintegrowane konstrukcje mostowe
Krzysztof Wąchalski, Pont-Projekt

 

Trwałe betonowe konstrukcje mostowe
Maciej Kieniewicz, Transprojekt Warszawa

 

Skuteczne zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji mostowych
Damian Wojda, IBDiM

16.15-16.30

Dyskusja i zakończenie Konferencji

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

(MB)

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy