75436325a195e7844688.jpg
W piątek poznaliśmy laureatów I edycji Konkursu o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Laury Mistrza Nowoczesnej Edukacji przyznane

24 listopada 2017
Laureatów I edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji poznaliśmy w piątek w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Uroczystość wręczenia nagród towarzyszyła II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce. Laury wręczano w kilku kategoriach, w których nominowano w sumie 83 szkoły i placówki edukacyjne z całej Polski. O Laury rywalizowały przedszkola lub placówki działające w innej formie edukacji przedszkolnej, szkoły podstawowe, gimnazja lub licea, a także technika i szkoły zawodowe.

Celem przedsięwzięcia było wyróżnienie placówek, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do rozwijania swoich zainteresowań.

W trzyetapowym konkursie ostatecznych zwycięzców wskazała kapituła konkursowa, której przewodniczył prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej.

Laureatów kapituła wybierała spośród 83 nominowanych. Zwycięzcy podczas piątkowej uroczystej gali odebrali dyplomy i statuetki.

Listę nagrodzonych placówek prezentujemy poniżej.

Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji za najlepszą prezentację w województwie w kategorii przedszkole lub inna forma edukacji przedszkolnej:

1.            Przedszkole Miejskie „Bajka” w zespole szkolno-przedszkolnym w Witnicy

2.            Przedszkole nr 4 w Nowym Targu

3.            Przedszkole językowe Limona w Warszawie

4.            Przedszkole Miejskie nr 20 z oddziałami integracyjnymi im Smoka Felusia w Mielcu

5.            Przedszkole nr 2 w Lapach

6.            Przedszkole nr 10 w Rybniku

7.            Publiczne Przedszkole nr 16 Kolorowa Akademia w Ostrowcu Świętokrzyskim

8.            Niepubliczne Anglojęzyczne przedszkole Happy Days w Świdwinie

Kategoria szkoła podstawowa:

1.            Zespół Edukacyjny w Podmokłach Małych

2.            Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie

3.            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu

4.            Szkoła Podstawowa nr 6 w zespole szkół miejskich nr 1 w Jaśle

5.            Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku

6.            Szkoła Podstawowa nr 9 w Bielsku-Białej

7.            Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Skorzeszycach

8.            Szkoła Podstawowa nr 7 im Erazma z Roterdamu w Poznaniu

9.            Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym

Kategoria gimnazja i licea:

1.            Szkoła Podstawowa im Jana Pawła Drugiego w Obrowie

2.            I Liceum Ogólnokształcące im Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

3.            I Liceum Ogólnokształcące im Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

4.            Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

5.            Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Heweliusza w Żukowie

6.            Zespół szkolno-przedszkolny im Jana Pawła II w Paniówkach

7.            Szkoła Podstawowa nr 14 w Kielcach

8.            Zespół szkół w Nekli, szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Nekli

Kategoria technikum lub szkoła zawodowa:

1.            Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu

2.            Technikum nr 1 w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1 centrum kształcenia ustawicznego im Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

3.            Technikum nr 2 im Stefana Banacha w zespole szkół technicznych i ogólnokształcących w Jarosławiu

4.            Zespół Szkół Technicznych i ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

5.            Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, Technikum nr 3, zasadnicza szkoła zawodowa nr 3 im Danuty Siedzikówny „Inki” w Kielcach

6.            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Wyróżnienia specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji  w kategorii Przedszkole Przyjazne Technologiom XXI wieku:

1.            Publiczne Przedszkole nr 3 „Skrzat” w Ząbkach

2.            Publiczne Przedszkole nr 16 Kolorowa akademia w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wyróżnienia specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku, w kategorii szkoła podstawowa:

1.            Szkoła Podstawowa nr 314 im Przyjaciół Ziemi w Warszawie

2.            Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Skorzeszycach

Wyróżnienia specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku, w kategorii gimnazjum lub liceum:

1.            Zespół Szkolno-przedszkolny w Daleszycach

2.            I Liceum Ogólnokształcące im Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Wyróżnienia specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku, w kategorii technikum lub szkoła zawodowe:

1.            Technikum nr 2 im Stefana Banacha w zespole szkół technicznych i ogólnokształcących w Jarosławiu

2.            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie

Nagroda specjalna LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji  w kategorii Przedszkole Przyjazne Technologiom XXI wieku:

Przedszkole Językowe Limonka w Warszawie

Nagrody specjalne LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji w kategorii Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku:

1.            Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym

2.            Szkoła Podstawowa nr 14 w Kielcach

3.            Zespół Szkół Technicznych i licealnych w Żaganiu

Szkoła odkrywająca nowe horyzonty:

Szkoła Podstawowa nr 118 im pułkownika pilota Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu