67648658049b8b20eb0.jpg

Konkurs 7 Złotych Zasad o Certyfikat Spółdzielczości podczas LOKUM EXPO

17 października 2016
7 ZŁOTYCH ZASAD – to wskazówki dla spółdzielni, jak wprowadzać spółdzielcze wartości w życie. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Targach Kielce podczas pierwszego Salonu Obsługi i Utrzymania Nieruchomości LOKUM EXPO

Targi Kielce oraz Grupa Medium, wydawca miesięcznika „Administrator”, wydawanego od 25 lat stworzyli wydarzenie całkowicie poświęcone branży nieruchomości i zarządzaniu nieruchomościami. Pierwsza edycja Salonu Obsługi i Utrzymania Nieruchomości już od 18 października w Targach Kielce. Salon towarzyszy czwartej edycji Międzynarodowych Targów Dźwigów EURO-LIFT.

W programie wydarzenia zaplanowano konferencję „Aktywny podmiot rynku - spółdzielnia mieszkaniowa jako inwestor i zarządca nieruchomości" dedykowaną zarządcom nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Jednym z punktów będzie wyłonienie laureatów konkursu 7 Złotych Zasad o Certyfikat Spółdzielczości.

7 Złotych Zasad, czyli wskazówki dla spółdzielni

7 ZŁOTYCH ZASAD – to wskazówki dla spółdzielni, jak wprowadzać spółdzielcze wartości w życie. Spółdzielnie – w odróżnieniu od innych form własności – są organizacjami dobrowolnymi, otwartymi na wszystkich zdolnych do korzystania z ich usług i gotowych przyjąć zobowiązania członkowskie.

W myśl ZŁOTYCH ZASAD wszyscy członkowie spółdzielni mają równe prawa. Nie są dyskryminowani ze względu na płeć, status społeczny, rasę, poglądy polityczne czy religijne. Jako organizacje demokratyczne z mocy prawa winny być kierowane przez swoich członków, aktywnie uczestniczących w ustanawianiu polityki spółdzielni i w podejmowaniu decyzji. To współdecydowanie wynikać powinno z równomiernego składania się członków na majątek spółdzielni.

W myśl ZŁOTYCH ZASAD, część tego majątku to własność spółdzielni. Nadwyżki bilansowe zaś członkowie przeznaczać winni na: rozwój spółdzielni, zwiększenie funduszu rezerwowego oraz finansowanie innej działalności przez nich zatwierdzonej.

Spółdzielnie – jako organizacje autonomiczne, zarządzane przez członków – w przypadku zawierania umów z innymi jednostkami organizacyjnymi lub zwiększania swojego kapitału poprzez korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, powinny czynić to w sposób zapewniający demokratyczne zarządzanie i utrzymanie niezależności.

Ponadto, jak głoszą ZŁOTE ZASADY, spółdzielnie powinny zapewnić swoim członkom, przedstawicielom wybranych organów oraz pracownikom i personelowi kierowniczemu możliwość kształcenia i szkolenia, tak aby mogli efektywnie przyczyniać się do rozwoju spółdzielni.

ZŁOTE ZASADY zobowiązują również spółdzielnie do działań na rzecz wzmacniania ruchu spółdzielczego poprzez kontakty z innymi spółdzielniami nie tylko w skali lokalnej – między spółdzielniami działającymi w danym środowisku – czy krajowej, ale także i  międzynarodowej. Ponadto winny troszczyć się o swoich członków, rozwijając m.in. działalność kulturalno-oświatową.

Salon Obsługi i Utrzymania Nieruchomości LOKUM EXPO rozpoczyna się 18 października i potrwa do 20 października. Zapraszamy do zwiedzania wystawy i udziału w konferencjach! 

(mb)

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy