ekoinnowacje-03.jpg

Ekoinnowacje w ochronie środowiska podczas INNO-TECH EXPO

16 października 2015
W Targach Kielce podpisano polsko-ukraińskie porozumienie na rzecz utworzenia Polonijnego Klastra Ekologicznego

Firmy z Ukrainy, goszczące na Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO wzięły udział w konferencji zatytuowanej „Ekoinnowacje w ochronie środowiska” oraz w specjalnym Ekoforum pod hasłem "Polska – Ukraina: partnerstwo i inwestycje na rzecz ochrony środowiska". W Centrum Kongresowym ukraińskich gości powitała w imieniu Targów Kielce wiceprezes Bożena Staniak, jako przedstawiciel delegacji ukraińskiej głos zabrał Oleksandr Didyk, Prezes Winnickiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wizycie towarzyszyło podpisanie przez przedstawicieli polskich i ukraińskich przedsiębiorstw porozumienia o współpracy na rzecz utworzenia Polonijnego Klastra Ekologicznego. 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód. Zaproszenie do współpracy z zainteresowaniem przyjęły polskie firmy z branży recyklingu odpadów oraz instytucje biznesowe, w tym Targi Kielce oraz strefy ekonomiczne i centra obsługi inwestora. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015.”

- Polonijny Klaster Ekologiczny ma być platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu, funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska lub inwestujących w tym kierunku w Polsce i na Ukrainie - mówił podczas Ekoforum w Targach Kielce, Krzysztof Kalita, Prezes Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód i koordynator projektu. -  Klaster ma na celu rozwój współpracy gospodarczej z Polską polonijnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie.

Inicjatywę nawiązania bliższej współpracy gospodarczej podjęły działające w środowisku polonijnym przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, dla których Polska jest perspektywicznym kierunkiem dalszego rozwoju.

W ramach działań projektu przewidziano na rok 2015, między innymi, polsko-ukraińskie Ekoforum, które właśnie odbyło się w Targach Kielce, a także organizację cyklu szkoleń, połączonych z warsztatami biznesowymi nt.: funduszy UE na krajowe i międzynarodowe inwestycje MŚP, sytuacji prawnej inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w zakresie ochrony środowiska. Zaplanowano również konferencje promujące Polskę podczas wizyt na Ukrainie.