Zakres branżowy targów METAL

 

 1. Projektowanie i wytwarzanie urządzeń odlewniczych
 2. Maszyny formierskie i rdzeniarskie
 3. Materiały formierskie, piasek, bentonit, spoiwa
 4. Urządzenia do sporządzania mas formierskich, regeneracja osnowy piaskowej
 5. Materiały pomocnicze dla odlewnictwa, ceramika odlewnicza, środki chemiczne
 6. Złom i odpady metali
 7. Maszyny do odlewania pod ciśnieniem
 8. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu odlewów i procesów odlewniczych
 9. Zapewnienie jakości procesów odlewniczych i odlewów
 10. Materiały ogniotrwałe dla odlewnictwa
 11. Topienie stopów metali, piece i materiały wsadowe
 12. Maszyny i sprzęt do zalewania form
 13. Odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych / odkuwki (dla energetyki, okrętów, samochodów i górnictwa)
 14. Odlewy artystyczne
 15. Urządzenia i materiały do oczyszczania i wykańczania powierzchni odlewów
 16. Obróbka cieplna odlewów, piece i materiały
 17. Transport i magazynowanie
 18. Technika pomiarowa i badanie materiałów
 19. Sterowanie i technika regulacji, automatyzacja procesów
 20. Ochrona środowiska, minimalizacja odpadów i ich gospodarcze wykorzystywanie
 21. Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i sprzęt ochronny
 22. Organizacje, instytucje, jednostki badawczo-rozwojowe i czasopisma branżowe
 23. Inne