FORUM KIELCE BIKE-EXPO (17.09.2021)

E-rower w polskiej elektromobilności

Cezary-Grochowski.jpg
Cezary Grochowski

Wrocławski rowerzysta i działacz społeczny od końca lat 90-tych zabiegający o rozwój ruchu rowerowego we Wrocławiu i w Polsce; lider, założyciel, a od 2012 roku prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej; od 2015 członek Rady ds. Polityki Rowerowej i Rady ds. Polityki Mobilności działających przy Prezydencie Wrocławia. Prekursor rowerowej edukacji praktycznej dzieci i młodzieży realizowanej w warunkach realnego ruch drogowego. Inicjator i promotor społeczny procesu reformy przepisów związanych z ruchem rowerowym (w tym Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i rozporządzeń z nią powiązanych). Certyfikowany audytor polityk rowerowych metodą BYPAD.

Jacek-Miziak.jpg
Jacek Mizak

Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatyczno-energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonego transportu oraz elektromobilności.

Przez ponad 20 lat zdobywał doświadczenie w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki, koordynując działania m.in. w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Przez wiele lat uczestniczył w negocjacjach na forum Ramowej konwencji NZ ws. zmian klimatu (UNFCCC) oraz w grupach roboczych Rady UE.

Krzysztof-Gubanski-.jpeg
Krzysztof Gubański

Socjolog miasta. Współautor projektów eksperckich i konsultacyjnych z zakresu polityki miejskiej. Odbył staż w College of Urban Planning and Public Policy University of Illinois (Chicago). Specjalizuje się w badaniu rynku nieruchomości oraz społecznych konsekwencji technologii, w szczególności zjawiska smart city. Członek Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Popularyzator i ekspert w zakresie rowerów towarowych – autor pierwszego polskiego bloga o rowerach cargo "Jeden samochód mniej". 

Marcin-Chlodnicki.jpeg
Marcin Chłodnicki

Kilkanaście lat przepracował w administracji publicznej - początkowo zajmując się organizacją szkoleń, decyzjami administracyjnymi, obsługą funduszy Unii Europejskiej, a potem ich promocją. Z wykształcenia jest magistrem politologii i nauk społecznych. Posiada także dyplomy studiów podyplomowych z zakresu funduszy UE oraz public relations. Ukończył wiele kursów i szkoleń obejmujących tematyką szeroko pojęte zarządzanie. Do polityki samorządowej trafił przez działalność w lokalnych stowarzyszeniach. Od 2014 roku radny Rady Miasta Kielce. W ostatnim czasie był członkiem zarządu spółki z branży szkoleniowej. Prowadził także zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Społecznej Akademii Nauk. Prywatnie zawsze najbardziej był zaangażowany w organizacje sportowe, a pasji, jaką jest kolarstwo, trzyma się aktywnie do dziś.

Rafal-Glazik.jpg
Rafał Glazik

 

  • Ekonomista
  • Sekretarz Generalny w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (ogólnopolskim stowarzyszeniu samorządów lokalnych zorientowanych na promocję i poprawę warunków korzystania z wszelkich form mobilności aktywnej – www.mobilnosc.org)
  • Pomysłodawca i współorganizator: Kongresu Mobilności Aktywnej, Badań Klimatu Rowerowego, Inicjatywy Samorządy Przyjazne Życiu
  • Członek rady ds. mobilności i transportu przy Prezydent Miasta Gdańska
  • Ekspert w zakresie zarządzania projektami i administrowania finansami w multikonsorcjach
  • Ponad 10 lat doświadczenia w realizacji projektów poza strukturalnych
  • Wartość zrealizowanych projektów UE ponad €15 mln

 

franek-sterczewski.jpg
Franek Sterczewski

Poseł na Sejm RP IX kadencji. Radny Osiedla Św. Łazarz. Architekt, aktywista, rowerzysta. Inicjator poznańskiego Łańcucha Światła w obronie niezawisłości sądownictwa. Absolwent Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Animator kultury miejskiej. Kurator wielu wydarzeń związanych z architekturą i stały współpracownik m.in. festiwali: MIASTOmovie, Short Waves Festival i Malta Festival. W latach 2018-2019 Koordynator ds. Strategii Rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich, odpowiedzialny za otwieranie targów na miasto. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego.

Tomasz-Abratanski.jpg
Tomasz Abratański

Przedstawiciel polskiego producenta elektrycznych rowerów cargo (MAXPRO CNC Sp. z o.o.). Odpowiedzialny za wdrożenie rozwiązań ostatniej mili przy użyciu rowerów cargo oraz nowych rozwiązań w zastosowaniu rowerów cargo w przestrzeni publicznej.
Absolwent Politechniki Krakowskiej.
Zarządzanie w transporcie i logistyka.
Od wielu lat związany ze społecznością rowerową. Twórca i organizator nowatorskich inicjatyw wykorzystujących rowery.

Dorota-Gajda-Kutowinska.jpg
Dorota Gajda-Kutowińska

Od 9 lat realizuje projekty oraz prowadzi działania i kampanie mające na celu równoważenie transportu w Gdyni, m.in. Civitas DYN@MO, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, European Cycling Challenge, Do Pracy Rowerem. Obecnie zaangażowana w projekty UE CoBiUM oraz CityChangerCargoBike w ramach których popularyzuje wśród Mieszkańców oraz Przedsiębiorców z Gdyni rowery cargo - wypożyczalnia, dotacje celowe na ich zakup. Wraz z Kolegami i Koleżankami z Referatu Zrównoważonej Mobilności, w którym pracuje wprowadziła do Urzędu Miasta Gdyni rowery i hulajnogi elektryczne dla jego Pracowników. Jako inżynier ruchu, aktywna rowerzystka w każdej postaci (od transportu, przez turystykę, po sport) oraz mama uważa, że rower to ponadczasowy i funkcjonalny (przede wszystkim) środek transportu, w którym dodanie wspomagania elektrycznego jeszcze bardziej poszerzyło jego możliwości i horyzonty, a także otworzyło drzwi do nowych grup użytkowników.

Marcin-Szymanski.jpg
Marcin Szymański

Starszy Kierownik Produktu Kross SA; Z wykształcenia magister nauk politycznych oraz marketingu i reklamy. Z doświadczenia – „produktowiec”, obyty z nowymi technologiami. Pasjonat rowerów, triathlonu i sportu. Od kilkunastu lat związany z firmami z obszaru nowych technologii (Netia, Samsung Electronics Polska). Obecnie odpowiedzialny za portfolio rowerów w Kross SA oraz rozwój tych produktów.

Piotr-Trybus.jpg
Piotr Trybuś

Z wykształcenia jest magistrem inżynierem budownictwa komunikacyjnego. Od 1991 roku wraz z Janem Gregorowiczem zarządza katowicką spółką INKOM, gdzie jest dyrektorem oraz projektantem prowadzącym m. in. opracowania z zakresu studiów i koncepcji rozwoju tras rowerowych o zasięgu:

  • wojewódzkim (Ekspertyza w zakresie uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w woj. śląskim, Katowice 2017 r.)
  • regionalnym (Metropolitalne studium tras rowerowych dla GZM, Katowice 2014 r.)

 oraz

  • miejskim (studia komunikacyjne z elementami aspektów rozwojowych systemu rowerowego - m. in. dla Cieszyna, Gliwic, Jaworzna, Mysłowic, Myszkowa, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Wielunia).

 Prowadził także opracowania planów mobilności miejskiej (m. in. dla Bytomia, Jaworzna, Piekar Śląskich oraz Rudy Śląskiej).

Rowerzysta praktykujący, realizujący turystykę rowerową, a także coraz częściej - rowerowe dojazdy do pracy rowerem klasycznym i zarazem - alternatywnie - sporadycznie testowe jazdy e-rowerem.