Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa

 

Stowarzyszenie jest samorządną organizacją społeczną, powołaną w celu integracji środowiska zawodowego właścicieli pomocy drogowej i ochrony ich interesów.

stowarzyszenie polska pomoc drogowa

Główne cele stowarzyszenia:

  • obrona i reprezentowanie interesów członków i odpowiednio środowiska przedsiębiorców świadczących usługi pomocy drogowej wobec organów władzy publicznej oraz innych podmiotów i organizacji,
  • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy jakości i fachowości świadczonych usług pomocy drogowej,
  • oddziaływanie na władzę publiczną w zakresie kształtowania polityki transportowej oraz w sprawie tworzenia i organizacji szeroko rozumianej infrastruktury transportowej.