Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa

 

Stowarzyszenie jest samorządną organizacją społeczną, powołaną w celu integracji środowiska zawodowego właścicieli pomocy drogowej i ochrony ich interesów.

stowarzyszenie polska pomoc drogowa

Główne cele stowarzyszenia:

 • obrona i reprezentowanie interesów członków i odpowiednio środowiska przedsiębiorców świadczących usługi pomocy drogowej wobec organów władzy publicznej oraz innych podmiotów i organizacji,
 • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy jakości i fachowości świadczonych usług pomocy drogowej,
 • oddziaływanie na władzę publiczną w zakresie kształtowania polityki transportowej oraz w sprawie tworzenia i organizacji szeroko rozumianej infrastruktury transportowej.

 

27-29.10.2021
Godziny otwarcia
 • 27 X 2021
  10:00 - 17:00
 • 28 X 2021
  10:00 - 17:00
 • 29 X 2021
  10:00 - 15:00
  27-29.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 27 X 2021
   10:00 - 17:00
  • 28 X 2021
   10:00 - 17:00
  • 29 X 2021
   10:00 - 15:00