Zakres branżowy targów HEAT TREATMENT

 

  1. Piece i urządzenia do obróbki cieplnej
  2. Piece i urządzenia do obróbki cieplno-chemicznej
  3. Piece do topienia i przetrzymywania stopów, urządzenia do modyfikacji stopów
  4. Procesy i technologie do obróbki cieplnej
  5. Wyposażenie i sprzęt
  6. Komponenty i materiały eksploatacyjne
  7. Urządzenia kontrolno-pomiarowe, czujniki
  8. Bezpieczeństwo i higiena pracy, odzież i sprzęt
  9. Doradztwo i serwis
  10. Organizacje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, wydawnictwa branżowe