Menu - nagłówek (dodatkowe)

Zaloguj się

PL

Wymiana drzwi w hali wystawowej C na terenie Targów Kielce S.A

Pliki do pobrania

Wykonanie robót malarskich w budynkach na terenie Targów Kielce S.A

Pliki do pobrania

Opracowanie projektu wymiany oświetlenia podstawowego i awaryjnego hali C

Pliki do pobrania

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki Targi Kielce SA

Pliki do pobrania

Ochrona i zabezpieczenie imprez targowych

Pliki do pobrania

Wykonanie zabudowy stoisk w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2024 r.

Stała konserwacja, serwisowanie i utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej - przez cały okres trwania umowy – systemów bezpieczeństwa pożarowego

UWAGA: Przedłuża się termin składania ofert do dnia 29.07.2014 r. do godziny 12:00.

Pliki do pobrania

Dostawa systemu iluminacji wieży widokowej na terenie Targów Kielce S.A. wraz z uruchomieniem

Pliki do pobrania

Remont nawierzchni z asfaltobetonu na terenie Targów Kielce

Pliki do pobrania

Wymiana pokrycia nad salą konferencyjną CK1 i CK2

Uwaga! Termin składania ofert został przedłużony do dn. 3 lipca 2013 r. do godz. 12.00

Pliki do pobrania

Przebudowa bramy wejściowej wschodniej

Pliki do pobrania

Wykonanie 9 szt. tablic informacyjnych wg. załączonej wizualizacji wraz z montażem

Pliki do pobrania

Druk katalogów targowych dla Targów Kielce w 2020 roku

Pliki do pobrania

Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne spółki Targi Kielce.S.A.

Pliki do pobrania