polsecure-bezpieczenstwo.png [42.36 KB] Bezpieczeństwo i ochrona
• technologia obserwacji i nadzoru
• bezpieczeństwo miejsc publicznych, transportu
• bezpieczeństwo portów i granic
• bezpieczeństwo systemów finansowych
polsecure-wyposazenie.png [18.45 KB] Wyposażenie
• uzbrojenie
• sprzęt ochrony osobistej
• sprzęt ratunkowy
• pojazdy specjalne
• kryminalistyka
• medycyna sądowa
polsecure-cyber.png [27.87 KB] Cyberbezpieczeństwo
• ochrona danych
• ochrona przed cyberatakami
• wykrywanie terroryzmu
• systemy informacyjne
polsecure-dowodzenie.png [25.72 KB] Dowodzenie
• systemy dowodzenia
• systemy kontroli
• łączność
• logistyka
• szkolenia
• psychologia
polsecure-inne.png [25.80 KB] Inne