Aktualności

03.06.2019

STOISKO PREWENCJI SPOŁECZNEJ PSP na IFRE-EXPO 2019

Państwowa Straż Pożarna będzie edukowała młodzież podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO.

STOISKO PREWENCJI SPOŁECZNEJ PSP na IFRE-EXPO 2019

Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy, informacji, zmiana postaw i wzrost świadomości społeczeństwa. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA od wielu lat realizuje te zadania poprzez organizację kampanii i działań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, mających na celu wyrobienie właściwych nawyków i zachowań w sytuacjach zagrożeń. Są one dedykowane dla ogółu społeczeństwa, jednak ze szczególną uwagą do dzieci i młodzieży, mogących swoją postawą oddziaływać na najbliższych członków rodzin, a także swoich rówieśników.

Stoisko prewencji społecznej podczas IFRE-EXPO 2019 zaprezentuje kampanie i akcje, jakie prowadzi PSP, m.in. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Stop Pożarom Traw”, czy konkursy kalendarzowe.

Największą atrakcją stoiska będą mobilne symulatory zagrożeń pożarowych: budynku jednorodzinnego, budynku użyteczności publicznej oraz zagrożeń w lasach. Te inteligentne modele w sposób dynamiczny zaprezentują zagrożenia pożarowe i inne niebezpieczne zdarzenia. Zainstalowane w budynku kamery pozwalą na wirtualne uczestnictwo w sytuacjach niebezpiecznych. Widzowie poczują się tak, jakby rzeczywiście znajdowali się w pomieszczeniach objętych zagrożeniem wynikającym z oddziaływania pożaru. Mobilne symulatory będą prezentowane przez 3 dni  Targów IFRE-EXPO na stoisku Centralnego Muzeum Pożarnictwa w hali G, stoisko G-1.

(UK)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
19-21 II 2020
24-26 II 2020
26-27 II 2020
4-5 III 2020
13-15 III 2020
13-15 III 2020
19-20 III 2020