Aktualności

11.05.2018

Kongres Edukacji Przyszłości

Targi Kielce zamieniają się w wielką szkołę! Targi Kielce wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach organizują Kongresu Edukacji Przyszłości. Już od 3 października nauczyciele, dyrektorzy oraz przedstawiciele branży edukacyjnej dyskutować będą o najbardziej aktualnych tematach związanych z kształceniem.

Konferencja dotycząca kształcenia zawodowego, Targi Kielce 2017 r.
Konferencja dotycząca kształcenia zawodowego, Targi Kielce 2017 r.

Kongres Edukacji Przyszłości trwać będzie dwa dni, podczas których  uczestnicy pochylą się nad kwestiami kreatywności i innowacyjności w edukacji oraz doradztwie, a także kształceniu zawodowym.

Podczas pierwszego dnia dyskusja skupi się na nowatorskich rozwiązaniach z dziedziny dydaktyki, a także wykorzystania technologii w realizowanym procesie edukacyjnym przez nauczycieli przedszkoli, szkół
 i placówek oświatowych. Kongres Edukacji Przyszłości da uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń z  ekspertami, dydaktykami i przedstawicielami firm branżowych z całej Polski.

Drugi dzień kongresu to rozmowy o kształceniu zawodowym. Pod hasłem Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, przedstawione zostaną doświadczenia osób, instytucji odpowiedzialnych za podejmowanie skutecznych działań w tworzeniu sprawnie funkcjonującego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Prelegenci podejmą także temat kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kongres Edukacji Przyszłości dedykowany jest szerokiemu gronu osób - m.in. przedstawicielom instytucji doradztwa zawodowego, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i placówek wszystkich typów kształcenia, a także nauczyciele. Za mównicą staną zaś reprezentanci środowisk akademickich, edukacyjnych

Honorowy Patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska.

(MBr)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

16-18 VIII 2019
3-6 IX 2019
3-6 IX 2019
19-21 IX 2019
27-28 IX 2019
12 X 2019
26-27 X 2019
23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019