Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacji w Targach Kielce rozpoczyna się w momencie publikacji ogłoszenia. Ogłoszenie umieszczane jest na naszej stronie internetowej oraz w popularnych serwisach rekrutacyjnych np. pracuj .pl.

W przypadku braku ofert pracy na naszej stronie internetowej, swoje dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej) można przesłać na adres rekrutacja@targikielce.pl

Klauzula zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

 

……………………………

(podpis)

 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na stronie https://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci

 

Przebieg procesu rekrutacyjnego:

Etap I

Analiza nadesłanych przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych pod kątem dopasowania kandydata do wymagań i oczekiwań zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Na tym etapie weryfikowane są zarówno dokumenty aplikacyjne osób, które nadesłały do nas swoją ofertę w związku z ukazaniem się konkretnego ogłoszenia o pracę jak i oferty osób, które pozostają w naszej bazie.

Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna wybranych kandydatów ze Specjalistą ds. HR. Zawsze na tym etapie sprawdzamy znajomość języka angielskiego osób ubiegających się o pracę. Dodatkowo kandydaci mogą zostać poproszeni o wykonanie dodatkowych zadań, które potwierdzą posiadane przez nich umiejętności. Czasami na tym etapie w rozmowach bierze udział Kierownik Zespołu (bezpośredni przełożony).

Etap III

Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora Wydziału z wyselekcjonowanymi przez Specjalistę ds. HR osobami.

 

Etap IV

Rozmowa wybranego przez Dyrektora kandydata z Prezesem Zarządu. Prezes Zarządu może odstąpić od rozmowy z kandydatem i podjąć decyzję o zatrudnieniu zgodnie z rekomendacją Dyrektora Wydziału.

W przypadku prowadzenia rekrutacji na stanowisko dyrektora wydziału w rozmowach bierze udział Zarząd Spółki.

Etap V

Po zakończeniu procesu wszyscy kandydaci, którzy brali udział w rozmowach, otrzymają informację zwrotną. Skontaktujemy się z nimi telefonicznie lub e-mailowo.

 

Swoim pracownikom oprócz wynagrodzenia podstawowego oferujemy:

- nagrody kwartale (ich wysokość uzależniona jest od osiąganych wyników, wkładu pracy i zaangażowania),

- pakiet socjalny (w tym: dofinansowanie do wczasów pod gruszą, dodatkowe pieniądze na święta, paczki dla dzieci pracowników na Mikołaja i inne),

- komórkę służbową bez względu na zajmowane stanowisko,

- szkolenia,

- rozszerzony pakiet badań lekarskich (wstępnych i okresowych),

- po roku pracy możliwość ubezpieczenia w III filarze (opłata składki przez firmę).

 

Targi Kielce poszukują kandydatów na stanowiska:

 

 

Specjalista ds. projektowania reklamy wizualnej

Pliki do pobrania

 


 

Praca na umowę zlecenie - obsługa toalet, wywóz nieczystości, sprzątanie, obsługa szatni

Pliki do pobrania

 


 

Obsługa przerw kawowych oraz bufetu sprzedażowego

Targi Kielce S.A. poszukują kandydata/ki do

Obsługi przerw kawowych oraz bufetu sprzedażowego (forma zatrudnienia: umowa zlecenie)

 


  

Praca na umowę zlecenie dla hydraulików

Targi Kielce S.A. zatrudnią na umowę zlecenie hydraulików do wykonywania podłączeń hydraulicznych stoisk targowych

Praca w godzinach 8:00-16:00. Wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi 35 zł brutto. Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt z Kierownikiem Zespołu Obsługi Technicznej Obiektów, tel. 41 365 12 76.

 

 

Serdecznie zapraszamy do odbycia praktyk w Targach Kielce S.A.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie podania (wzór w załączeniu) i przesłanie na adres: buras.ewa@targikielce.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Ewa Buras
tel. 41 36 51 242
kom. 797 339 402

Pliki do pobrania

 

 

Osoby chętne do pracy w czasie organizowanych imprez targowych w charakterze hostessy prosimy o wypełnienie załączonego formularza, który należy przesyłać na adres e-mail michalska.milena@targikielce.pl. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 41 365 12 47.

Pliki do pobrania