70305095718dc5d090d6.jpg
Podczas dyskusji głos zabierał gość honorowy Rogelio Pfirter, Ambasador Argentyny przy Stolicy Apostolskiej

Papież Franciszek: „Potrzebne nawrócenie ekologiczne”

21 kwietnia 2016
Encyklika inspiracją do dyskusji na rzecz ekologii i bezpieczeństwa chemicznego podczas Chemss 2016

Wydana 24 maja 2015 roku encyklika Papieża Franciszka „Laudato Si” czyli „Bądź Pochwalony” to pierwsze w historii Kościoła orędzie poświęcone ochronie naturalnego środowiska człowieka. Encyklika stała się jednym z ważnych tematów pierwszego Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego, jaki odbywał się 18-20 kwietnia w Targach Kielce. Gościem honorowym był Ambasador Rogelio Pfirter, Dyrektor Generalny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (2002–2010), Ambasador Argentyny przy Stolicy Apostolskiej.

W unikalnym orędziu Papież zaznaczył: „Ponawiam apel o nowy dialog, w jaki sposób kształtujemy przyszłość naszej planety. Musimy podjąć rozmowę, która obejmie wszystkich, gdyż wyzwania przed którymi stoi środowisko naturalne, spowodowane działalnością człowieka, dotyczą nas i wpływają na nas wszystkich”. Papież Franciszek wskazał także, że człowiek jest częścią przyrody i od niej zależy, zaś aktualne zagrożenia dla środowiska wymagają zdecydowanego „nawrócenia ekologicznego”. Opowiedział się za taką ekologią, która w swoich różnych wymiarach łączyłaby szczególną pozycję, jaką w przyrodzie zajmuje człowiek, oraz jego relacje z otaczającą go rzeczywistością. Nakreślił ogólne kierunki dialogu i działania angażujące zarówno każdego człowieka, jak i politykę międzynarodową, inspirowane dorobkiem chrześcijańskiego doświadczenia.

Podczas Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego Chemss 2016 odbyła się panelowa dyskusja z udziałem przedstawicieli Kościoła i działaczy świeckich. Rozważano, na ile treść encykliki jest i może stać się inspiracją dla praktycznych działań w szeroko pojętej ochronie środowiska oraz umocnieniu bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego.

- Papież jasno mówi, że degradacja środowiska, które jest naszym wspólnym dobrem jest powiązana z degradacją etyki. Jako ludzkość zawiedliśmy oczekiwania, ale zawsze możemy to zmienić i działać, by ratować nasze środowisko – mówił jeden z zaproszonych prelegentów kongresu - O. Stanisław Jeremi O F M, Przewodniczący Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu. – Papież używa sformułowania „paradygmat technologiczny”. To nasze fałszywe przekonanie o tym, że mamy nieskończony dostęp do dóbr naszej planety. Mówi też, że nie ma ekologii bez antropologii – czyli proponuje ekologię integralną, mającą wymiar przyrodniczy, ale także ludzki i społeczny, szanujący ludzką pracę i kulturę. Nakazuje zdrową pokorę i wstrzemięźliwość, a nie podejście konsumpcyjne do środowiska. Zaowocuje to troską o wszystko i wszystkich, zarówno o przyrodę, jak i człowieka. Musimy na nowo znaleźć i określić swoje miejsce w globalnym ekosystemie, zrozumieć degradację środowiska i nie nakręcać spirali autodestrukcji. Nic ze spraw tego świata nie może nam być obojętne!  

- Z powodu nadużywania środowiska jest wielu ludzi wykluczonych, choćby z powodu ubóstwa, skutków katastrof ekologicznych i katastrof naturalnych, wywoływanych często przez niszczącą działalność człowieka – mówił Marek Haliniak z Ministerstwo Środowiska. – Musimy między innymi działać na rzecz zwiększonego bezpieczeństwa chemicznego, promować zrównoważone rolnictwo, racjonalnie planować rozbudowę miast.

Wśród prelegentów znaleźli się także Ks. Arkadiusz Wuwer – Ekspert Katolickiej Nauki Społecznej  i Jacek Bożek – Prezes Fundacji Ekologicznej „Gaja”. Panel dyskusyjny zrealizowano przy współpracy Fundacji „Studium Culturae Ecclesiae”.

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy