Menu - nagłówek (dodatkowe)

Logowanie

PL
1Z6L7943.jpg

O „Zielonym Ładzie” podczas Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS

15 września 2021
Ekologia to temat, który pojawiają się coraz częściej w dyskusjach medialnych, ale także społecznych. Zmiany klimatyczne są ważne także dla branży gazowniczej, która spotkała się w Targach Kielce, aby dyskutować o „Zielonym Gazownictwie”.

W Panelu Dyskusyjnym „Zielone Gazownictwo – wyzwania systemowe i technologiczne” wzięli udział specjaliści z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, a także przedstawiciele spółek gazowych. W temat Zielonego Ładu słuchaczy wprowadził prof. dr hab. Józef Paska z Politechniki Warszawskiej.

Czym jest Zielony Ład?

Europejski Zielony Ład to działania Wspólnoty Europejskiej na rzecz poprawy klimatu i kondycji środowiska naturalnego. Unia Europejska zobowiązała się do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Realizacja tego celu będzie wymagała transformacji społeczno-gospodarczej w całej Europie. – Transformacja, o której mówimy zmusza także sektor przemysłu do działań na rzecz czystej gospodarki w obiegu zamkniętym – skomentował prof. dr hab. Józef Paska z Politechniki Warszawskiej.

Jednym z sektorów, który ma ogromne znaczenie w transformacji jest gazownictwo – To właśnie dzięki właściwemu wykorzystaniu gazu łupkowego Stany Zjednoczone zredukowały na swoim obszarze emisję – wspomniał Paweł Pikus z Departamentu Elekrtroenergetyki i Gazu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I właśnie wykorzystanie gazów w zielonej transformacji było głównym tematem konferencji.

Zielone Gazownictwo

Polskie ramy dla transformacji sektora gazu opierają się na Polityce Energetycznej Polski do 2040, strategiach wodorowych oraz partnerstwie bimetaowym.

Zgodnie z założeniami transformacji energetycznej, rozwiązaniem przejściowym na drodze do całkowitej dekarbonizacji polskiej gospodarki, a więc ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, jest gaz ziemny. O znaczeniu tego surowca, ale także technologicznych aspektach jego dostawy mówił Paweł Majewski Prezes Zarządu PGNiG – Musimy zabezpieczyć dostawy błękitnego paliwa w odpowiedzi na zwiększający się popyt wywołany konwersją źródeł wytwarzania z węglowych na gazowe – zwraca uwagę Prezes.

 

Ciekawym aspektem poruszanym podczas wydarzenia, jest wciąż mało popularny wodór. – Zgodnie z PEP w 2030 roku około 32% energii elektrycznej będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii – mówi Szymon Byliński - Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej – Wodór, jako nośnik energii może być wykorzystywany do magazynowania energii – dodaje ekspert.

 

Niezwykle ważną dla klimatu kwestią jest także elektromobilność. – Wodór może być wykorzystywany, jako paliwo w transporcie, jednak wymaga to inwestycji w infrastrukturę, a także modernizację choćby transportu drogowego. – mówi.  Według unijnych założeń do 2030 roku w Polsce ma jeździć 1000 autobusów napędzanych wodorem, a do 2025 roku przy naszych drogach ma stanąć 32 stacje ładowania tym gazem. Co ciekawe, Ministerstwo Klimatu i Środowiska duży nacisk kładzie także na rozbudowę wodorowego taboru kolejowego.

 

Finansowanie

 

Jednym z elementów dyskusji były także kwestie finansowe. – Sprawiedliwa transformacja to element mocno podkreślany przez włodarzy Unii Europejskiej – podkreślał prof. dr hab. Józef Paska z Politechniki Warszawskiej. O Platformach konkursowych i grantowych dla innowacyjnych projektów Zielonego Ładu opowiadali przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytut WiseEuropa wprowadził zaś słuchaczy w temat finansowania dekarbonizacji gospodarek w regionach Polski.

 

(MBr)

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy