21825395beeb733366e1.JPG
Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH w 2017 roku obejrzało 3500 zwiedzających

HORTI-TECH, MTAS oraz FRUITPRO w Targach Kielce 13-14 lutego 2019!

06 listopada 2018
Konsolidacja wydarzeń przygotowywanych specjalnie dla producentów owoców z myślą o ich potrzebach od dawna była celem dla organizatorów targów HORTI-TECH. Co myślą o połączeniu sił uznanych branżowych imprez rynku sadowniczego?

Monika Witek, menager targów HORTI-TECH w Targach Kielce 

- Targi Kielce od 25 lat są liderem w organizacj targów techniki rolniczeji . Znaczenie gospodarcze polskiego sektora ogrodniczego skłoniło nas do stworzenia targów HORTI-TECH, dedykowanych specjalnie tej branży. W 2019 roku, za sprawą kolejnych cennych partnerów, rozszerzamy tematykę targów o zagadnienia handlu owocami i warzywami, skupimy się na współpracy ze szkołami branżowymi i międzynarodowymi organizacjami targowymi.

Marek Kawalec, Leaf Media

Polskie ogrodnictwo odgrywa znaczącą rolę na rynkach światowych, zarówno pod względem wielkości i wysokiej jakości produkcji, jak i firm wdrażających innowacyjne technologie. Partnerska współpraca doświadczonych organizatorów HORTI-TECH i MTAS-FruitPRO tworzy nową jakość. Międzynarodowa konferencja w połączeniu z potencjałem targowym to możliwość rozwoju i budowania w Polsce międzynarodowego wydarzenia dla wystawców i uczestników.

Tomasz Lewandowski, firma BASF   

- Od lat szczególną uwagę przywiązujemy do działań edukacyjno-szkoleniowych w polskim sadownictwie. Dobrze układająca się, ścisła współpraca z najlepszymi ośrodkami naukowymi daje możliwość organizacji konferencji FruitPRO, której wymiar merytoryczny jest w pełni międzynarodowy. W 2019 r. będzie ona poświęcona sytuacji na rynkach zbytu, tematyce szczególnie ważnej w obecnych latach.

Dariusz Wrona, Samodzielny Zakład Sadownictwa SGGW, stały partner MTAS i konferencji FruitPRO

– Konferencja FruitPRO jest najlepszym przykładem długoletniej współpracy ośrodka naukowo-upowszechnieniowego z komercyjnymi firmami i profesjonalnymi producentami owoców. To możliwość prezentacji dorobku naukowego uczelni, ale przede wszystkim miejsce faktycznego transferu wiedzy – od badań do praktyki sadowniczej.