82825145daeed5d52527.jpg
Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym

Dyskutowano o szkolnictwie branżowym w Targach Kielce

22 października 2019
O wprowadzanych zmianach w szkolnictwie zawodowym rozmawiano w Centrum Kongresowym Targów Kielce

O kierunkach zmian w szkolnictwie branżowym rozmawiano podczas Salonu Technologii i Wyposażenia Edukacji, który w dniach 22-23 października odbywa się w Targach Kielce. Podczas swojego wystąpienia, świętokrzyski kurator oświaty, Kazimierz Mądzik mówił między innymi o znowelizowanej ustawie z 22 listopada 2018 r. – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty.

Głównymi założeniami, które mają poprawić kondycję polskiego szkolnictwa branżowego są między innymi stale monitorowane potrzeby rynku pracy, dostosowanie oferty szkół do potrzeb rynku, obowiązkowa współpraca szkół z pracodawcami, przygotowanie do uzyskania uprawnień w trakcie nauki, dodatkowe umiejętności zawodowe czy staże uczniowskie u pracodawców: - Mówi się, że obecny absolwent szkoły w ciągu swojego życia zawodowego, statystycznie trzynaście razy zmieni swoje miejsce pracy ale będzie musiał również zmieniać swój zawód. Edukacja musi być do tego przygotowana – mówił Kazimierz Mądzik.

Zmianą podlegać będzie także efektywność kształcenia zawodowego. Sprawdzana ona będzie na podstawie obowiązkowego przystąpienia do egzaminu zawodowego oraz otrzymania przez ucznia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym certyfikatu kwalifikacji zawodowej oraz dyplomu zawodowego. Obowiązkiem będzie także przystąpienie do egzaminu czeladniczego przez młodych pracowników realizujących przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego rzemieślnikiem: - Trzeba będzie to szkolnictwo wyposażyć w najnowocześniejsze techniki, nie tylko w takie związane z aparatem programowym, ale także w najnowocześniejsze zdobycze techniki, dzięki którym uczniowie będą mogli już na wczesnym etapie kształcenia wchodzić w problematykę związaną z funkcjonowaniem nowoczesnych firm, branż, nowych technologii – mówił podczas kongresu senator RP, Krzysztof Słoń.

Kurator oświaty, Kazimierz Mądzik wielokrotnie podkreślał, że zmiany w szkolnictwie branżowym są niezbędne i przy tym korzystne zarówno dla uczniów, jak i pracodawców. Wśród pozytywnych stron znalazły się przede wszystkim podwyższenie stawek minimalnego wynagrodzenia, wyniki egzaminu zawodowego stanowiące cześć wyniku egzaminu maturalnego, możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych, które pożądane są na rynku pracy, stypendia stażowe dla uczniów (okres stażu wliczony w okres zatrudnienia). Zachętą dla pracodawców, aby ci przekazywali wiedzę i uczyli zawodu młodych ludzi są przede wszystkim zwiększenie dofinansowania kosztów kształcenia młodych w zawodach określonych w prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwolnienie od podatku darowizn przekazanych szkołom kształcącym w zawodach czy wliczanie w koszty uzyskania przychodu świadczeń wypłacanych uczniom z tytułu staży u pracodawców.

Efektem końcowym podjętych zmian w szkolnictwie zawodowym ma być wzmocnienie potencjału szkół, które same będą dysponować pulą godzin na dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Szkoły otwarte zostaną także na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Placówka realizująca kształcenie zawodowe może prowadzić wydzielony rachunek, gdzie gromadzone będą dochody z tytułu darowizn lub świadczenia usług.

Tegoroczny Salon Technologii i Wyposażenia Edukacji potrwa dwa dni. Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi: robotyka nauką przyszłości czy rola nauczycieli wychowawców w nowym systemie oświaty. Poruszone zostaną także kwestie związane z używkami i dopingiem wśród sportowców.

(AO)

 

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy