Lokalizacja Kielc w centralnej części kraju stwarza dogodne warunki do organizacji wystaw i konferencji. Jest to idealne miejsce nie tylko dla firm krajowych, ale także dla przedsiębiorców z państw ościennych.

kielce-palac-biskupow-krakowskich.jpg [108.33 KB] Sytuacja gospodarcza:

Wiodącym ośrodkiem miastotwórczym okazały się być Targi Kielce – dzięki działalności Targów zarówno w mieście jak i regionie świętokrzyskim rozwija się bogata infrastruktura usług okołotargowych i turystyki biznesowej. Wybudowano wiele nowych obiektów hotelowych (do dyspozycji przyjeżdżających gości jest 7442 miejsc noclegowych o standardzie od 2** do 5**), powstają także restauracje, kluby, centra rozrywki i sportu oraz korporacje taksówkowe i firmy świadczące usługi przewozowe. 

Przy Targach Kielce działa Grono Targowe Kielce. To pierwszy w Europie tego typu klaster usługowy, który zrzesza 88 podmiotów z województwa świętokrzyskiego.

Właścicielem Targów Kielce jest Miasto Kielce. Samorząd dba o rozwój gospodarczy i przemysłowy regionu. Tu realizowane są inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz modernizujące miejskie lub regionalnie systemy komunikacyjne. Na szeroką skalę prowadzone są przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Budowę nowej gospodarki wspiera także świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz inkubator przedsiębiorczości – Kielecki Park Technologiczny, który skupia kilkadziesiąt firm zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań w różnych branżach.

kielce-rynek.jpg [133.54 KB] Gospodarka regionu świętokrzyskiego bazuje przede wszystkim na przemyśle wydobywczym i produkcji materiałów budowlanych. Istotną rolę odgrywa również przemysł metalurgiczny, maszynowy, precyzyjny i spożywczy. Rozwój wielu dziedzin gospodarczych w województwie wspierany jest przez Specjalną Strefę Ekonomiczną "Starachowice", pełniącą ważną rolę katalizatora aktywizującego potencjał techniczny regionu. Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice (SSE) obejmuje także miasto Kielce. SSE to wydzielona część kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Wydany przez Ministra Gospodarki plan rozwoju SSE zakłada promowanie działalności produkcyjnej, szczególnie w takich dziedzinach jak przemysł mechaniki precyzyjnej, przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny i elektroniczny, przetwórstwo drewna, przemysł materiałów budowlanych, przemysł chemiczny i ceramiczny oraz przetwórstwo spożywcze. Najwięcej podmiotów prowadzi działalność na obszarze Kielc (27,0%) oraz odpowiednio w powiatach: kieleckim (11,8%), ostrowieckim (10,4%), skarżyskim (7,3%), starachowickim (6,5%), koneckim i sandomierskim (5,9%), jędrzejowskim (5,6%), buskim (5,2%) oraz staszowskim (4,7%), z kolei najmniej – w powiatach: opatowskim (3,1%), włoszczowskim (2,9%), pińczowskim (2,2%) oraz kazimierskim (1,4%). W rejonie województwa świętokrzyskiego występuje duża koncentracja przemysłu wydobywczego kopalin i przeróbki surowców skalnych, w tym wapieni dla przemysłu cementowego i wapienniczego.

 

 

Do największych przedsiębiorstw regionu należą:
-   Grupa Kolporter Kielce S.A.
-   Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
-   Cersanit S.A. GK Kielce
-    Pilkington S.A.  Sandomierz
-    Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. Busko-Zdrój
-    Elektrownia Połaniec S.A. Grupa Electrabel Polska
-    Lafarge Cement S.A. Cementownia Małogoszcz
-    NSK Bearings Polska S.A. Kielce
-    Echo Investment S.A. Kielce

kielce-urzad-miasta.jpg [150.64 KB] Na terenie miasta Kielce znajduje się aż pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne. Miasto położone jest w sercu najstarszych gór w Europie – Gór Świętokrzyskich, nad rzeką Silnicą. Aglomeracja prężnie rozwija się zarówno pod względem ekonomicznym, gospodarczym jak i edukacyjnym, o czym świadczy fakt istnienia wielu uczelni wyższych, w tym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej.      

Kielce to także ważny ośrodek kulturalny. Przez cały rok odbywa się tu wiele wydarzeń, które przyciągają wielotysięczną publiczność z całego kraju. W mieście znajdują się aż trzy teatry, które są znane i cenione w całej Polsce, a także na świecie. Potencjał kulturowy miasta wzmacnia m.in. Teatr im. S. Żeromskiego, którego spektakle zdobywają liczne nagrody na wielu prestiżowych festiwalach, podobnie Kielecki Teatr Tańca czy Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”.     

Do ważnych obiektów kultury należy zaliczyć także Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga, Kieleckie Centrum Kultury oraz wiele muzeów i galerii sztuki. W Kielcach dominuje wiele zabytków o charakterze sakralnym oraz historycznym jak Pałac Biskupów Krakowskich, najstarszy w Kielcach Kościół św. Wojciecha czy Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP.                              

Jednym z ulubionych miejsc Kielczan jest ulica Sienkiewicza, główny deptak miasta, gdzie zabytkowy charakter łączy się ze współczesnymi funkcjami komercyjno-użytkowymi oraz centrum życia kulturalnego. Deptak Sienkiewicza uznano najpopularniejszą ulicą Polski w plebiscycie magazynu "Wasze Podróże".

 

kielce-ulica-sienkiewicza.jpg [160.42 KB]

Kielce to także dynamicznie rozwijający się ośrodek sportowy. Z roku na rok powiększa się baza sportowa. W mieście znajduje się jeden z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich, 9 hal sportowych, w tym Hala Legionów z widownią na 4200 miejsc, a także Stadion Lekkoatletyczny. Do najbardziej utytułowanych klubów sportowych należą m.in. VIVE Tauron Kielce – zespół piłki ręcznej, mistrz Polski, zdobywca pucharu Polski oraz uczestnik Ligi Mistrzów.

Niezaprzeczalnym atutem miasta jest rozmaitość terenów zielonych, liczne parki, skwery oraz malownicze szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe, które stanowią jego wizytówkę.

Kielce leżą na unikatowym przyrodniczo i historycznie terenie Geoparku Świętokrzyskiego, który w 2021 r. został wpisany na listę Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Prawie 67% powierzchni miasta to tereny zielone, natomiast ponad 62% to obszary chronione. Duża część miasta znajduje się w granicach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Kielce obfitują w liczne atrakcje turystyczne, rekreacyjne jak i wypoczynkowe. Na terenie województwa świętokrzyskiego znajduje się aż 7 profesjonalnych stoków narciarskich, w tym dwie trasy w samym mieście Kielce. Stoki te wyposażone są w profesjonalne, krzesełkowe wyciągi narciarskie, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego oraz szkoły narciarskie.