Zakres branżowy

Zakres branżowy targów GREEN CITY EXPO

 

Zieleń komunalna

 • Konserwacja, pielęgnacja i rekultywacja terenów zielonych – urządzenia i technologie
 • Ochrona i pielęgnacja drzewostanów – sprzęt arborystyczny
 • Zielone dachy, stropodachy, ściany 
 • Uprawy hydroponiczne 
 • Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze - usługi
 • Raporty i oceny ekologiczne – usługi 
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych


Mała architektura komunalna

 • Meble miejskie: ławki, wiaty, stojaki rowerowe, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady, gazony, kraty ochronne, systemy informacyjne, barierki, słupki 
 • Ogrodzenia
 • Oświetlenie
 • Architektura wodna – fontanny, kaskady, stawy 
 • Miejska infrastruktura turystyczna, strefy rekreacji
 • Nośniki informacji
 • Usługi projektowania

Media, wydawnictwa

Doradztwo i edukacja branżowa 

Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze, skaning laserowy, fotografia satelitarna, oprogramowanie GIS

27.02-1.03.2019
  27.02-1.03.2019