Remont istniejącej instalacji wody lodowej wraz z przebudową automatyki wentylacji dla potrzeb klimatyzacji hal wystawienniczych F i G na terenie Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Dostawa serwera Dell

Uwaga: poprawiony termin składania ofert na 24.04.2024

Pliki do pobrania

Dostawa i montaż oraz włączenie do instalacji i uruchomienie kompresora śrubowego z osuszaczem o napędzie elektrycznym

Pliki do pobrania

Modernizacja wejścia do pomieszczenia sprężarkowni na terenie Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Zabezpieczenie siatką ochronną dolnej części konstrukcji zadaszenia wejść hali E

Modernizacja istniejącej automatyki central wentylacyjnych obsługujących: restaurację, kuchnię z zapleczem, sanitariaty, szatnię oraz salę konferencyjną w hali wystawowej C na terenie Targów Kielce

Pliki do pobrania

Obsługa medyczna podczas imprez targowych

Pliki do pobrania

STWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ - KATALOGU TARGÓW NA PŁYCIE CD

Uwaga: Przedłuża się termin składania ofert do dnia 30.07.2014 r. do godziny 16:00

Pliki do pobrania

Stała konserwacja, serwisowanie i utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej - przez cały okres trwania umowy – systemów bezpieczeństwa pożarowego

UWAGA: Przedłuża się termin składania ofert do dnia 29.07.2014 r. do godziny 12:00.

Pliki do pobrania

Dostawa systemu iluminacji wieży widokowej na terenie Targów Kielce S.A. wraz z uruchomieniem

Pliki do pobrania

Remont nawierzchni z asfaltobetonu na terenie Targów Kielce

Pliki do pobrania

Wymiana pokrycia nad salą konferencyjną CK1 i CK2

Uwaga! Termin składania ofert został przedłużony do dn. 3 lipca 2013 r. do godz. 12.00

Pliki do pobrania

Przebudowa bramy wejściowej wschodniej

Pliki do pobrania

Wykonanie 9 szt. tablic informacyjnych wg. załączonej wizualizacji wraz z montażem

Pliki do pobrania

Druk katalogów targowych dla Targów Kielce w 2020 roku

Pliki do pobrania