Dostawa odzieży roboczej

Pliki do pobrania

Dostawa urządzeń sieciowych

Uwaga: termin składania ofert został przedłużony do 28.06 do godz 15.00.

Pliki do pobrania

Dostawa i montaż dodatkowego mostu oświetleniowego, wciągarek elektrycznych, konstrukcji aluminiowej Tri oraz kotary horyzontalnej dla Targów Kielce S.A.

Dostawa serwera Dell

Uwaga: poprawiony termin składania ofert na 24.04.2024

Pliki do pobrania

Dostawa i montaż oraz włączenie do instalacji i uruchomienie kompresora śrubowego z osuszaczem o napędzie elektrycznym

Pliki do pobrania

Zabezpieczenie siatką ochronną dolnej części konstrukcji zadaszenia wejść hali E

Opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych dla Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Montaż i demontaż namiotów na imprezy plenerowe w dniach 23 maja 2024 r. oraz 5 września 2024 r.

Opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych dla Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Dostawa urządzeń nagłośnieniowych, oświetleniowych i komputerowych do Targów Kielce S.A.

Projekt budowy parkingu dla Targów Kielce

Pliki do pobrania

Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości ok. 75 000 litrów do Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Aktualizacja audytu efektywności energetycznej dla Targów Kielce

Pliki do pobrania