Dostawa przekąsek i wyrobów cukierniczych podawanych na metalowych/porcelanowych półmiskach/paterach, na teren/do obiektów Targów Kielce S.A., na rok 2022

Pliki do pobrania

Wykonanie i montaż filmów promocyjnych z wybranych imprez targowych w latach 2022/2023

Kielce dn. 17.03.2022

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie punktu 5.4 zaproszenia do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania z dnia 15.02.2022, Spółka Targi Kielce S.A. informuje o unieważnieniu przetargu na „Wykonanie i montaż filmów promocyjnych z wybranych imprez targowych w latach 2022/2023”.

Pliki do pobrania

Obsługa medyczną podczas imprez targowych

Pliki do pobrania

Dostawa oleju opałowego w łącznej ilości około 40 000 litrów do Targów Kielce S.A.

Pliki do pobrania

Dostawa sprzętu i oprogramowania

Pliki do pobrania

Dostawa papieru

Pliki do pobrania

Dostawa artykułów biurowych

Pliki do pobrania

Dostawa klipsów samoprzylepnych

Pliki do pobrania

Obsługa fotograficzna imprez targowych w latach 2022/2023

Pliki do pobrania

Usługa cateringowa - Bankiety 2022 świadczone dla Targów Kielce

Dostawa sprzętu i oprogramowania

Pliki do pobrania