3e09924f-7e7c-4ea4-97fa-c16aad2412f4.jpg
Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp na otwarciu konferencji specjalistycznej.

Stal, metal i nowe technologie podczas „Przemysłowej Wiosny” w Targach Kielce!

20 marca 2024
Przemysłowa Wiosna to okazja do wzięcia udziału w konferencji poświęconej najnowszym rozwiązaniom technologicznym w obróbce stali, które mają zasadniczy wpływ na poprawę jakości oraz efektywności pracy w polskich zakładach produkcyjnych. Targi potrwają do piątku, 22 marca.

Uczestnicy konferencji specjalistycznej „Stal, metal i nowe technologie” w kieleckim ośrodku wystawienniczym mogli poznać najnowsze trendy i innowacje w branży metalurgicznej. Wydarzenie przyciągnęło specjalistów z różnych dziedzin, od inżynierów i technologów, po menedżerów zakładów produkcyjnych oraz przedstawicieli firm oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne. Konferencję oficjalnie otworzył Piotr Pawelec, Dyrektor projektów: STOM - TOOL, BLECH & CUTTING, LASER, ROBOTICS, FIX, Spawalnictwo, Wirtoprocesy, a także prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp wiceprezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, Redaktor Naczelny Czasopisma Stal Metale & Nowe Technologie oraz członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Management and Production Engineering.

Zaproszeni goście wygłosili swoje prelekcje w trakcie wystąpień w trzech blokach tematycznych: "Nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wybrane aspekty metod obróbki stali", "Badania i analizy - kierunki rozwoju w obróbce stali" oraz "Wyzwania i strategie w przemyśle stalowym - zmiany rynkowe i aspekty ekonomiczne". Pierwszym prelegentem był dr inż. Piotr Kurp z Politechniki Świętokrzyskiej, który zaprezentował temat "Wykorzystanie technologii kształtowania laserowego do wytwarzania kompensatorów metalowych". Omówił on zalety zastosowania technologii laserowej w procesie produkcji kompensatorów metalowych, podkreślając precyzję i efektywność tego podejścia. Przedstawił również przykłady praktycznego zastosowania tej technologii w przemyśle. Następnie głos zabrał dr inż. Hubert Danielewski, również z Politechniki Świętokrzyskiej, który mówił o "Nowoczesnych rozwiązaniach w technologiach laserowych". Jego prezentacja skupiła się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie technologii laserowych, wskazując na ich zastosowanie w różnych obszarach przemysłu, od produkcji precyzyjnych elementów po cięcie i spawanie metali. Ostatnim tematem konferencji w tym bloku tematycznym było wystąpienie dr inż. Olgi Dvirnej z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, na temat innowacyjnego sposobu obróbki wykańczającej powierzchnie pospawalniczych. Prelegentka przedstawiła nowatorskie podejście do obróbki powierzchni pospawalniczych, które ma na celu poprawę jakości i trwałości połączeń spawalniczych. Przedstawione przez nią metody mogą znacząco wpłynąć na poprawę wydajności i bezpieczeństwa w różnych dziedzinach przemysłu. 

W drugim bloku tematycznym uwaga uczestników skupiła się na zagadnieniach związanych z cyfryzacją produkcji oraz badaniami i normowaniem procesów przyrostowych stosowanych w przemyśle. Profesor dr hab. inż. Jarosław Sęp z Politechniki Rzeszowskiej omówił temat "Cyfryzacja produkcji - problemy wdrożeniowe na przykładzie studium przypadku". Przybliżył złożoność procesu cyfryzacji produkcji, wskazując na problemy związane z wdrażaniem nowych technologii na przykładzie praktycznych przypadków. Jego prezentacja skupiła się na wyzwaniach, jakie napotykają przedsiębiorstwa przy adaptacji cyfrowych rozwiązań w procesie produkcyjnym. Następnie głos zabrał profesor dr hab. inż. Grzegorz Budzik, również z Politechniki Rzeszowskiej, który poruszył temat "Potrzeby badań i normowania procesów przyrostowych stosowanych w przemyśle". Podkreślił znaczenie prowadzenia badań oraz opracowania odpowiednich norm w kontekście procesów przyrostowych, które odgrywają coraz większą rolę w nowoczesnym przemyśle. Jego prezentacja skłaniała do refleksji nad koniecznością ciągłego rozwoju i dostosowywania się do zmieniających się standardów technologicznych. Ostatnim tematem wystąpienia w drugim bloku tematycznym było wystąpienie dr inż. Anny Adamczak-Bugno z Politechniki Świętokrzyskiej, która przedstawiła "Eksperymentalno-numeryczną analizę procesu destrukcji stali ferrytycznej z zastosowaniem metody emisji akustycznej". Zaprezentowała wyniki badań dotyczących destrukcji stali ferrytycznej, wykorzystując zaawansowane metody numeryczne i eksperymentalne. Jej prezentacja skłoniła do głębszej refleksji nad procesami zachodzącymi w materiale podczas eksploatacji, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

Ostatnia z części konferencji poświęcona była nowoczesnym technologiom oraz aktualnym problemom i wyzwaniom w branży metalurgicznej. Mgr inż. Sławomir Blank z Mostostal Kielce S.A., omówił "Nowoczesne technologie w zakładzie produkcji nieseryjnej". W swojej prezentacji skoncentrował się na innowacyjnych technologiach stosowanych w produkcji nieseryjnej, wskazując na ich znaczenie dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Kolejnym tematem było wystąpienie mgr Mateusza Rybarza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na temat "CBAM jako instrument polityki klimatycznej i handlowej a sektor stalowy w Unii Europejskiej". Przedstawił on analizę wpływu Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) na sektor stalowy w UE, zwracając uwagę na konsekwencje ekonomiczne i handlowe wynikające z wprowadzenia tego instrumentu. Ostatnią prezentację wygłosili Anna Kałużna i Wiktoria Stolarska z kancelarii radców prawnych Czapczyński. Ich temat brzmiał "Waloryzacja kontraktów w 2024 r., czyli jak poradzić sobie ze wzrostem kosztów w branży metalurgicznej". Podczas prezentacji omówione zostały strategie i możliwości waloryzacji kontraktów w obliczu wzrostu kosztów w branży metalurgicznej, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności finansowej przedsiębiorstw.

Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce potrwa do piątku, 22 marca w Targach Kielce.

/MSi/

Polecane aktualności
21 marca 2024
Popołudnie drugiego dnia Przemysłowej Wiosny, upłynęło pod znakiem nagród dla najnowocześniejszych produktów i rozwiązań, w ramach przemysłowych wydarzeń targowych.
20 marca 2024
Profesor Politechniki Świętokrzyskiej, rektor kierujący uczelnią przez dwie kadencje w latach 2008-2016, podczas Przemysłowej Wiosny zaprezentował swoją nową publikację. To kompendium poświęcone tematyce metrologii i analizie powierzchni, które powstało dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w przemyśle oraz dokonaniom badawczym i naukowym autora.
19 marca 2024
W trakcie seminarium poruszane są tematy związane z nowoczesnymi technologiami przemysłu, robotyzacją i automatyzacją produkcji. Inauguracyjne wystąpienie poświęcone było natomiast działaniom dotyczącym ESG.
19 marca 2024
- Nowym podejściem w wytwarzaniu produktów jest zastosowanie druku 3D. Może on być wykonywany przy użyciu urządzeń dedykowanych, które są prezentowane na targach STOM, jak również przy pomocy urządzeń stosowanych w procesach spawalniczych – wyjaśniał Marek  Węglowski rozpoczynając seminarium. Wydarzenie zorganizował Górnośląski Instytut Technologiczny, który jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.
19 marca 2024
Niemal 600 wystawców, współwystawców i firm reprezentowanych z 21 krajów, dodatkowa hala tymczasowa, powierzchnia wystawiennicza większa o 10% od poprzedniej edycji – przemysłowy cykl Targów Kielce w 2024 roku zapowiada się rekordowo.
18 marca 2024
Ciekawa ekspozycja, bogaty program "speech areny" - tymczasowa hal I to miejsce, które trzeba odwiedzić podczas tegorocznej Przemysłowej Wiosny.
14 marca 2024
Od środy 13 marca obowiązuje zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Batalionów Chłopskich, Wystawowej i Malików w Kielcach. Drogowcy rozpoczęli kompleksową przebudowę tego miejsca, dotychczasowe skrzyżowanie zastąpi rondo turbinowe.
06 marca 2024
Redakcja „Lakiernictwa Przemysłowego” zaprasza na pokazy lakiernicze oraz wykłady branżowe podczas kieleckich Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE. Będzie to z pewnością wartościowa merytoryczno-praktyczna część wystawy.