IMG-0823.jpg
Konferencja Naukowa "Szybkie Prototypowanie - Druk 3D i 4D w zastosowaniach inżynierskich".

Konferencja naukowa na temat technologii druku 3D i 4D

19 września 2022
V edycję Konferencji Naukowej „Szybkie Prototypowanie - Druk 3D & 4D w zastosowaniach inżynierskich” zorganizowano od 19 do 20 września w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Spotkanie poświęcone tematyce związanej m.in. z inteligentnym wykorzystaniem technologii przyrostowych rozpoczęło się w przeddzień tegorocznych przemysłowych targów METAL.

Obecnie prowadzone są szeroko rozumiane badania dot. m.in. technologii druku 3D i 4D,  rewolucji przemysłowej 4.0 oraz najnowocześniejszego oprogramowania. Konferencja Naukowa „Szybkie Prototypowanie Druk 3D i 4D w zastosowaniach inżynierskich” z udziałem przedstawicieli świata nauki i przemysłu będzie doskonałą formą wymiany wiedzy nt. aktualnie prowadzonych badań.

- Ostatnia dekada w druku 3D przyniosła niesamowity rozwój w dziedzinie chemii, materiałów oraz nowej filozofii wytwarzania warstwowego. To przyczyniło się do wdrożenia druku 4D łączącego wszystkie zalety druku 3D oraz nową innowacyjną filozofię projektowania i wytwarzania – mówił Przewodniczący Komitetu Naukowego - dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. Politechniki Świętokrzyskiej otwierając konferencję.

Zrealizowane i planowane działania inwestycyjne Politechniki Świętokrzyskiej, ofertę edukacyjną, kierunek uruchamiany we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i pozostałe projekty wdrażane w kieleckim ośrodku naukowym omówił prof. dr hab. Artur Maciąg Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej.

- Tematyka tej konferencji jest niezwykle istotna, ponieważ obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny życia: medycynę, inżynierię biomedyczną, lotnictwo, kosmonautykę, sztukę. Liczba obszarów, gdzie możemy stosować druk 3D, druk 4D lub druk wielowymiarowy jest bardzo duża, dlatego tego typu konferencje przyciągają coraz większą liczbę osób zajmujących się tą tematyką – podkreślał prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik z Politechniki Rzeszowskiej.

W trakcie pierwszego dnia konferencji zaplanowano sesje branżową z udziałem firm specjalizujących się m.in. w nowych technologiach przyrostowych i druku 3D oraz sesję naukową, podczas której przedstawione zostaną badania i analizy dot. technologii przyrostowej FDM, czy SLM, a także rozwiązania technologiczne stosowane dla przemysłu motoryzacyjnego czy przemysłu cywilnego. Podczas sesji plakatowej omówione zostaną m.in. właściwości produktów wytwarzanych technologiami przyrostowymi oraz kompozyty stosowane w technologii szybkiego prototypowania, czy technologii druku 3D.Drugiego dnia konferencji zaplanowano dwie sesje naukowe: zorganizowane w trybie online i w trybie stacjonarnym.

Konferencja organizowana jest przez Politechnikę Świętokrzyską przy współudziale Targów Kielce. Poprzednie cztery edycje organizowane były przez Politechnikę Rzeszowską.

(MS)