Aktualności

29.02.2016

Wyspa Innowacji na targach AGROTECH

Osiem instytutów naukowych na wspólnym stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego

Wyspa Innowacji na targach AGROTECH

Targi Agrotech to nie tylko wystawa maszyn i urządzeń dla rolnictwa, ale także forum wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć nauki. Wśród wielu stoisk konsultacyjnych przygotowanych przez najważniejsze instytucje branżowe, z pewnością wyróżniać się będzie wyspa innowacji zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego. 

Przed współczesnymi rolnikami stoją wyzwania które wymagają ciągłego poszerzania wiedzy, zdobywania nowych kontaktów oraz szukania innowacyjnych rozwiązań w kontekście prowadzonej produkcji. Wprowadzanie innowacji do gospodarstw rolnych jest tak ważną kwestią ze względu na konieczność stałego udoskonalania metod zarządzania gospodarstwem, wdrażania nowych technologii produkcji, dążenia do poprawy opłacalności i konkurencyjności. Pełna integracja szerokiej wiedzy i kompetencji naukowców, doradców oraz rolników daje ogromne możliwości rozwoju.

- W ramach działań na rzecz Sieci Innowacji w Rolnictwie, na tegoroczny AGROTECH Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przygotowuje stoisko informacyjno-promocyjne „Wiedza i innowacje” – mówi Henryk Skórnicki, dyrektor Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. - Zapraszamy do Hali H, gdzie na powierzchni ponad 300m2 przedstawiciele ośmiu instytutów naukowych zaprezentują swoje osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac badawczych w zakresie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie, a specjaliści CDR i Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego prowadzić będą konsultacje w zakresie technologii produkcji rolniczej, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, integrowanej ochrony roślin, pozyskiwania funduszy na rozwój obszarów wiejskich.

Przez wszystkie dni trwania targów, w wydzielonej przestrzeni speaker’s corner („kącik mówców”), odbywać się będą ciekawe spotkania połączone z prezentacjami przygotowanymi przez przedstawicieli nauki i doradztwa rolniczego dotyczące innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Rolnicy będą mogli  skonsultować swoje pomysły i zamierzenia inwestycyjne z przedstawicielami nauki i doradztwa rolniczego.  Będzie można swobodnie porozmawiać z najlepszymi specjalistami z praktycznie wszystkich branż rolnictwa.

Na stoisku CDR wspólnie zaprezentują się następujące instytuty badawcze: 

1. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
3. Instytut Ogrodnictwa
4. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
5. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
6. Instytut Zootechniki
7. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
8. Państwowy Instytut Weterynaryjny


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
19-21 II 2020
24-26 II 2020
26-27 II 2020
4-5 III 2020
13-15 III 2020
13-15 III 2020
19-20 III 2020