Aktualności

06.09.2019

Innowacje, rozwój i wyzwania statków powietrznych w Polsce

"Polskie, innowacyjne rozwiązania technologiczne do zwiększenia potencjału bojowego statków powietrznych"- ważnym seminarium naukowym na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

Innowacje, rozwój i wyzwania statków powietrznych w Polsce

Organizatorem spotkania był Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, który zaprosił na tę okoliczność kilku prelegentów. Podczas forum wystąpili: dr. Hab. Inż. Mirosław Kowalski- profesor ITWL, płk. Bogdan Dziewulski- Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, prof. Dr. Hab. Inż. Andrzej Żyluk z ITWL, płk. Dr inż. Rafał Bazyla z WITU, Roman Ignaszak Dyrektor Biura Projektów Lotniczych oraz Rafał Kisiel z WBCKT.

Przedstawiono główne obszary prac rozwojowych na rzecz lotnictwa sił zbrojnych ,takie jak:
* zapewnienie wsparcia eksploatacji poprzez wykonywanie obsług wyższego rzędu i napraw agregatorów,
* serwisowe silników lotniczych,
* projektowanie i wdrażanie modyfikacji,
* zdolności w zakresie produkcji i recertyfikacji uzbrojenia lotniczego,
* nowe rozwiązania dla NOSP.

Profesor Andrzej Żyluk przybliżył uczestnikom fakty o Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Oprócz informacji o 11 zakładach naukowo- badawczych podkreślił, że tworzy go grupa 26 żołnierzy zawodowych oraz 579 pracowników cywilnych. Ciekawostką dla słuchaczy był fakt wypłat dla żołnierzy, którzy podlegają bezpośrednio Instytutowi i wynagrodzenie jest finalizowane przez jego włądze, nie przez Ministra. Co więcej Andrzej Żyluk wspomniał o istotnej kwestii szkoleń bez których wojska nie mógłby się rozwijać.

-Systemy szkoleniowe są niezbędne i potrzebne, muszą się rozwijać zgodnie z rozwijającymi się technologiami i potrzebami danej chwili czasu- mówił na seminarium. Obecnie wdrożone są 4 formy szkoleń: symulator PZR NEWA, poszerzona rzeczywistość VR, symulator proceduralny oraz e-learning.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Jego misją jest wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej. Wkład w rozwój lotnictwa polskiego przez Instytut wynika przede wszystkim z prac prowadzonych w zakresie niezawodności i szeroko pojętego bezpieczeństwa lotów. Obszary badawcze jakie podlegają ITWL to: badania naziemne i w locie, systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej, wspomaganie sterowania eksploatacją, symulacja i modelowanie, awionika, uzbrojenie lotnicze, systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia, integracja systemów C4ISR, bezzałogowe statki powietrzne, struktury kompozytowe, diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk, badania paliw i cieczy roboczych, testy i certyfikacje wyrobów.

 

(MZ)

Najbliższe wydarzenia

19-21 IX 2019
27-28 IX 2019
12 X 2019
26-27 X 2019
23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019