DSC00183.JPG
W trakcie wystaw wojskowych zwiedzający mieli okazje skorzystać z różnorodnych symulatorów.

The most intriguing simulators showcased at the MSPO

09 september 2021
Intended for tactical training, boost the right reactions or for soldiers' training in various combat environments

The military exhibitions offer the visitors the opportunity to use a variety of simulators.

  1. A rescue parachute

Altitude, search and rescue training -  a rescue parachute is a perfect training option. Landing in emergency situations, whenever a pilot is required to leave the aircraft immediately, the task is to adapt to the conditions in the terrain, assess wind speed, drift and adopt the correct posture for landing. Observers can simultaneously view the same image on the monitor screen and feel as if practising with goggles. Notably, the parachute's flight characteristics and the rate of descent progression are as close to the real ones as possible.

  1. Gyroscope

The expo stand of the Military Academy is where you can find an aero-gymnastic device called a gyroscope; three directions  -  vertical, transverse and sagittal practice. The device is designed to accustom the balance organ (the labyrinth) and influence the so-called angular accelerations, such as reflection of the interaction in human hemispherical channels, which contain the endolymph. The gyroscope is to train cadets and flight groups. This device is used for five exercises by five people at the same time.

  1. A gaming treadmill

The treadmill is mainly used in VR facilities. An excellent training potential is offered, owing to stored programmes with various types of exercises. The fact that you use the movement of your own body to move around the facility is a great advantage, a greater opportunity to learn about the terrain and the distance a user has to run during certain maneuverers. Until now, various VR applications of this type made movement possible only with the use of a controller.

  1. VR simulator for infantry training

The shooting range and rifle in VR technology designed by the captain -  the goal is to train infantry soldiers in a variety of combat environments. The system makes it possible to move in all directions and map the terrain, carry out exercises with specific expert skills and tactical training.  The trainer has been configured for the VBS3 application to immerse in the situation as if in a full tactical training. Haptic suits offer external elements such as blows, hits or wounds are received.

  1. Leopard 2 tank crew - a tactical simulator

The simulator is designed for tactical crews training, those operating on Leopard 2 tanks;  it provides the opportunity to learn the basic mechanisms, combat assignment and a tank driver's tasks. Fire-laying and corrections with the help of sights and elements located in the tank;  tactical and two-sided fire exercises - this and much more thanks to the computer network.

  1. 3D driving simulator

The driving simulator makes it possible for you to feel as if under the influence of alcohol up to 2 part per thousand. The system is complemented with programs helping to improve the driving technique, higher-speeds drill and in-traffic behaviour in the city.   Additional equipment - traffic lights and road signs for  a user to try and test driving profiles - a truck with a semi-trailer and 3 types of passenger vehicles: L, Toyota Yaris and off-road car with automatic transmission.  The simulators system is primarily intended for soldiers' drill for a greater road safety.

(DW / MZ)

Recommended articles
13 september 2021
Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego jest przyznawanie nagród Defender. Wyróżnienie otrzymują firmy, który produkty i usługi znajdą uznanie w oczach Komisji Konkursowej złożonej m.in. z Członków Rady Programowej kieleckich targów obronnych. Podczas wydarzenia przyznawane są także nagrody Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
09 september 2021
Podczas MSPO2021 Prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń odebrał nagrodę Niebieskiej Wstęgi od Grupy WB oraz dowód uznania zasług od spółki PCO
08 september 2021
Kontrakty, porozumienia, debaty i nagrody – tak można podsumować drugi dzień obecności Polskiej Grupy Zbrojeniowej na 29. MSPO. Obchodząca swoje 45-lecie PCO S.A. zawarła dwa ważne porozumienia dot. ekspansji na rynki zagraniczne, WZL-2 postawiło kolejne kroki na drodze do rozwoju zdolności serwisowania samolotów F-16 zaś Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. utworzyły Konsorcjum do realizacji dostaw sprzętu do zestawów „Wisła”.
08 september 2021
Wyróżnienia wręczono podczas trwającego XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
08 september 2021
Jak co roku podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Wojsko Polskie prezentuje nowości. Jaki sprzęt i wyposażenie dla żołnierzy można zobaczyć tym razem w Targach Kielce?
07 september 2021
Podczas 29. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego, potwierdzającego dalszą współpracę pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a Targami Kielce.
07 september 2021
Czołem Kadeci! Czołem Panie Ministrze! Takimi okrzykami przywitali się Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak oraz ok. 80 uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
07 september 2021
Konsekwencje pandemii koronawirusa dla polskiego przemysłu obronnego omawiali przedstawiciele instytucji naukowych podczas konferencji zorganizowanej przy okazji 29. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce.¬